3.1.37.15. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2009(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 1 926 513 2 037 607 934 198 24 935 598
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 4 032 047 3 939 354 1 067 844 13 184 221 3 972 632
P.51c Állóeszköz-felhasználás 847 225 977 401 101 837 2 739 581
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 184 822 2 961 953 966 007 10 444 640 3 972 632
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 420 325 2 960 726 532 510 7 785 432
D.11 Bérek és keresetek 381 096 2 210 582 394 530 6 211 490
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 39 229 750 144 137 980 1 573 942
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege -128 510 5 547 11 537 -84 632 3 972 632
D.21 Termékadók 4 100 928
D.29 Egyéb termelési adók 22 167 5 547 11 537 215 503
D.31 Terméktámogatások 128 296
D.39 Egyéb termelési támogatások 150 677 0 0 300 135
B.2g Működési eredmény, bruttó 1 354 779 973 081 523 797 5 483 421 0
B.2n Működési eredmény, nettó 799 680 -4 320 421 960 2 743 840 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 385 453
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 093 327
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 531 007 1 193 943 5 412 632 2 825 344
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 16 764 767 4 181 938 359 117 3 909 784 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 15 917 542 3 204 537 257 280 1 170 203 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 001 078 1 656 81 767 500 275
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 171 009
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 234 071 148 610 37 701
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 400 462 703 136 257 934 405 141
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 14 972 445 5 519 866 795 546 3 466 928 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 14 125 220 4 542 465 693 709 727 347 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 024 598
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 18 401 665 2 495 268 795 546 3 466 928 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 17 554 440 1 517 867 693 709 727 347 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 17 215 270 2 815 091
P.3 Végső fogyasztási kiadások 13 786 050 5 839 689
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 529 781
B.8g Megtakarítások, bruttó 1 716 176 -319 823 265 765 3 466 928 0
B.8n Megtakarítások, nettó 868 951 -1 297 224 163 928 727 347 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 1 296 029 905 164 105 872 3 637 148
P.52 Készletváltozás 2 602 56 368 -732 339
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 13 613 -72 .. 16 937
P.51c Állóeszköz-felhasználás -847 225 -977 401 -101 837 -2 739 581
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -1 538 -6 003 0 3 323
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 479 281 -1 259 675 156 389 876 708 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011