3.1.37.16. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2010(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 20 848 116 20 848 116
P.71 Termékek importja 17 511 626 17 511 626
P.72 Szolgáltatások importja 3 336 490 3 336 490
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 22 292 418 22 292 418
P.61 Termékek exportja 18 205 574 18 205 574
P.62 Szolgáltatások exportja 4 086 844 4 086 844
P.1 Kibocsátás 55 427 896 55 427 896
P.11 Piaci kibocsátás 45 948 294 45 948 294
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 961 534 2 961 534
P.13 Nem piaci kibocsátás 6 518 068 6 518 068
P.2 Folyó termelőfelhasználás 32 148 936 32 148 936 290 203
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 152 310 4 152 310
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 27 431 270 27 431 270 262 094
P.51c Állóeszköz-felhasználás 4 929 233 4 929 233 70 240
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 22 502 037 22 502 037 191 854
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 444 302 -1 444 302
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 11 943 682 11 943 682 191 115
D.11 Bérek és keresetek 9 708 917 9 708 917 152 048
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 234 765 2 234 765 39 067
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 159 865 4 159 865 739
D.21 Termékadók 4 325 146 4 325 146
D.29 Egyéb termelési adók 434 675 434 675 739
D.31 Terméktámogatások 172 836 172 836
D.39 Egyéb termelési támogatások 427 120 427 120 0
B.2g Működési eredmény, bruttó 8 955 431 8 955 431 70 240
B.2n Működési eredmény, nettó 4 321 741 4 321 741 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 372 292 2 372 292
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 076 749 2 076 749
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 352 366 352 366
D.11 Bérek és keresetek 302 331 302 331
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 50 035 50 035
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 12 835 383 3 306 157 9 529 226 1 319
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 26 194 288 26 194 288 83 308
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 21 265 055 21 265 055 13 068
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 199 871 9 540 2 190 331
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 006 325 25 287 3 981 038
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 442 690 17 430 4 425 260 15 653
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 151 232 317 745 1 833 487 23 013
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 26 061 855 26 061 855 408 861
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 21 132 622 21 132 622 338 621
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 423 674 3 423 674 412 113
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 26 061 855 26 061 855 -3 252
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 21 132 622 21 132 622 -73 492
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 20 368 705 20 368 705
P.3 Végső fogyasztási kiadások 20 368 705 20 368 705 412 113
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 497 650 497 650
B.8g Megtakarítások, bruttó 5 693 150 5 693 150 -3 252
B.8n Megtakarítások, nettó 763 917 763 917 -73 492
B.12 Folyó külső egyenleg -74 887 -74 887
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 5 516 110 5 516 110 36 999
P.52 Készletváltozás 70 811 70 811
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 31 342 31 342 362
P.51c Állóeszköz-felhasználás -4 929 233 -4 929 233 -70 240
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -58 808 58 808
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -574 418 574 418 486
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011