3.1.37.16. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2010(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 40 751 410 1 977 545 6 079 070 6 067 574
P.11 Piaci kibocsátás 40 158 321 1 971 385 17 697 3 800 891
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 593 089 6 160 91 679 2 266 683
P.13 Nem piaci kibocsátás 5 969 694
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 152 310
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 4 152 310 13 762 681 1 082 374 3 968 616 4 203 195
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 4 152 310 10 892 146 973 607 2 954 363 3 337 757
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 5 931 995 388 109 1 014 739 1 550 348
B.2n Működési eredmény, nettó 0 3 061 460 279 342 486 980 453
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 372 292
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 076 749
D.1 Munkavállalói jövedelem 12 141 368
D.11 Bérek és keresetek 9 872 315
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 269 053
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 435 941
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 152 675
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 283 266
D.4 Tulajdonosi jövedelem 1 131 823 5 115 483 303 734 1 253 055
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 4 144 687 452 381 4 630 371 16 883 541
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 1 274 152 343 614 3 616 118 16 018 103
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 127 905
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 38 606 629 747 3 247 065
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 430 839
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 436 889 264 851 389 655 367 907
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 870 359 873 746 5 482 334 15 426 555
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 999 824 764 979 4 468 081 14 561 117
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 423 674
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 870 359 873 746 5 482 334 15 426 555
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 999 824 764 979 4 468 081 14 561 117
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 497 650
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 3 870 359 376 096 -399 584 1 849 531
B.8n Megtakarítások, nettó 0 999 824 267 329 -1 413 837 984 093
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 357 505 41 988 524 000 82 364
D.9 Adott tőketranszfer (–) 67 386 35 479 350 917 34 835
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 497 891 -119 362 -1 238 012 1 158 824
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011