3.1.37.16. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2010(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 20 848 116 20 848 116
P.71 Termékek importja 17 511 626 17 511 626
P.72 Szolgáltatások importja 3 336 490 3 336 490
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 22 292 418 22 292 418
P.61 Termékek exportja 18 205 574 18 205 574
P.62 Szolgáltatások exportja 4 086 844 4 086 844
P.1 Kibocsátás 552 297 55 427 896 55 427 896
P.11 Piaci kibocsátás 45 948 294 45 948 294
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 3 923 2 961 534 2 961 534
P.13 Nem piaci kibocsátás 548 374 6 518 068 6 518 068
P.2 Folyó termelőfelhasználás 32 148 936 32 148 936
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 152 310 4 152 310
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 262 094 27 431 270 27 431 270
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 191 854 22 502 037 22 502 037
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 444 302 -1 444 302
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 70 240 8 955 431 8 955 431
B.2n Működési eredmény, nettó 0 4 321 741 4 321 741
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 372 292 2 372 292
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 076 749 2 076 749
D.1 Munkavállalói jövedelem 12 141 368 154 680 12 296 048
D.11 Bérek és keresetek 9 872 315 138 933 10 011 248
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 269 053 15 747 2 284 800
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 435 941 -276 076 4 159 865
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 152 675 -365 4 152 310
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 283 266 -275 711 7 555
D.4 Tulajdonosi jövedelem 14 387 7 818 482 5 016 901 12 835 383
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 83 308 26 194 288 26 194 288
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 13 068 21 265 055 21 265 055
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 127 905 71 966 2 199 871
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 0 3 915 418 90 907 4 006 325
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 430 839 11 851 4 442 690
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 364 219 1 823 521 327 711 2 151 232
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 408 861 26 061 855 26 061 855
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 338 621 21 132 622 21 132 622
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 423 674 3 423 674
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 408 861 26 061 855 26 061 855
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 338 621 21 132 622 21 132 622
P.4 Végső fogyasztás 20 368 705 20 368 705
P.3 Végső fogyasztási kiadások 20 368 705 20 368 705
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 497 650 497 650
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó -3 252 5 693 150 5 693 150
B.8n Megtakarítások, nettó -73 492 763 917 763 917
B.12 Folyó külső egyenleg -74 887 -74 887
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 5 516 110 5 516 110
P.52 Készletváltozás 70 811 70 811
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 31 342 31 342
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 49 103 1 054 960 64 411 1 119 371
D.9 Adott tőketranszfer (–) 8 004 496 621 622 750 1 119 371
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -12 954 286 387 -286 387 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011