3.1.37.16. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2010(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 1 864 379 2 110 454 895 171 26 988 729
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 4 203 195 3 968 616 1 082 374 13 762 681 4 152 310
P.51c Állóeszköz-felhasználás 865 438 1 014 253 108 767 2 870 535
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 337 757 2 954 363 973 607 10 892 146 4 152 310
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 409 915 2 938 395 545 201 7 859 056
D.11 Bérek és keresetek 372 212 2 250 498 419 702 6 514 457
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 37 703 687 897 125 499 1 344 599
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege -129 360 15 482 149 064 -28 370 4 152 310
D.21 Termékadók 4 325 146
D.29 Egyéb termelési adók 23 227 15 482 149 064 246 163
D.31 Terméktámogatások 172 836
D.39 Egyéb termelési támogatások 152 587 0 0 274 533
B.2g Működési eredmény, bruttó 1 550 348 1 014 739 388 109 5 931 995 0
B.2n Működési eredmény, nettó 980 453 486 279 342 3 061 460 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 372 292
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 076 749
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 433 522 1 124 043 5 051 211 2 919 131
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 16 883 541 4 630 371 452 381 4 144 687 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 16 018 103 3 616 118 343 614 1 274 152 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 853 047 1 747 65 640 269 897
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 3 981 038
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 238 205 132 097 39 305
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 421 647 672 710 275 496 440 621
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 15 426 555 5 482 334 873 746 3 870 359 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 14 561 117 4 468 081 764 979 999 824 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 011 561
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 18 850 229 2 470 773 873 746 3 870 359 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 17 984 791 1 456 520 764 979 999 824 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 17 498 348 2 870 357
P.3 Végső fogyasztási kiadások 14 074 674 5 881 918
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 497 650
B.8g Megtakarítások, bruttó 1 849 531 -399 584 376 096 3 870 359 0
B.8n Megtakarítások, nettó 984 093 -1 413 837 267 329 999 824 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 1 052 914 995 609 102 933 3 327 655
P.52 Készletváltozás 7 211 -3 337 66 937
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 14 334 72 .. 16 574
P.51c Állóeszköz-felhasználás -865 438 -1 014 253 -108 767 -2 870 535
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 202 -2 104 0 60 526
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 822 399 -1 216 741 279 488 688 786 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011