3.1.37.17. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2011(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 22 829 504 22 829 504
P.71 Termékek importja 19 248 178 19 248 178
P.72 Szolgáltatások importja 3 581 326 3 581 326
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 24 565 027 24 565 027
P.61 Termékek exportja 20 042 117 20 042 117
P.62 Szolgáltatások exportja 4 522 910 4 522 910
P.1 Kibocsátás 58 717 003 58 717 003
P.11 Piaci kibocsátás 49 331 389 49 331 389
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 909 454 2 909 454
P.13 Nem piaci kibocsátás 6 476 160 6 476 160
P.2 Folyó termelőfelhasználás 34 468 544 34 468 544 302 170
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 253 042 4 253 042
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 28 501 501 28 501 501 278 113
P.51c Állóeszköz-felhasználás 5 096 803 5 096 803 72 039
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 23 404 698 23 404 698 206 074
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 735 523 -1 735 523
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 12 401 248 12 401 248 205 346
D.11 Bérek és keresetek 10 062 746 10 062 746 163 389
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 338 502 2 338 502 41 957
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 195 674 4 195 674 728
D.21 Termékadók 4 471 426 4 471 426
D.29 Egyéb termelési adók 469 696 469 696 728
D.31 Terméktámogatások 218 384 218 384
D.39 Egyéb termelési támogatások 527 064 527 064 0
B.2g Működési eredmény, bruttó 9 362 640 9 362 640 72 039
B.2n Működési eredmény, nettó 4 565 113 4 565 113 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 541 939 2 541 939
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 242 663 2 242 663
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 439 645 439 645
D.11 Bérek és keresetek 377 765 377 765
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 61 880 61 880
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 11 299 148 2 371 289 8 927 859 1 311
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 27 136 567 27 136 567 86 122
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 22 039 764 22 039 764 14 083
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 864 555 9 057 1 855 498
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 145 895 25 793 4 120 102
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 567 400 21 037 4 546 363 18 822
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 118 327 311 551 1 806 776 24 900
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 26 931 717 26 931 717 480 011
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 21 834 914 21 834 914 407 972
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 451 268 3 451 268 441 209
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 26 931 717 26 931 717 38 802
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 21 834 914 21 834 914 -33 237
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 20 982 566 20 982 566
P.3 Végső fogyasztási kiadások 20 982 566 20 982 566 441 209
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 148 177 148 177
B.8g Megtakarítások, bruttó 5 949 151 5 949 151 38 802
B.8n Megtakarítások, nettó 852 348 852 348 -33 237
B.12 Folyó külső egyenleg -165 739 -165 739
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 5 575 593 5 575 593 52 630
P.52 Készletváltozás 174 159 174 159
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 33 660 33 660 -4
P.51c Állóeszköz-felhasználás -5 096 803 -5 096 803 -72 039
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -7 793 7 793
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -839 403 839 403 41 990
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011