3.1.37.17. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2011(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 43 906 955 1 967 368 6 019 666 6 242 731
P.11 Piaci kibocsátás 43 320 148 1 958 700 16 558 4 035 983
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 586 807 8 668 102 605 2 206 748
P.13 Nem piaci kibocsátás 5 900 503
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 253 042
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 4 253 042 14 592 498 1 099 142 3 926 741 4 351 965
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 4 253 042 11 601 221 989 213 2 886 846 3 468 302
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 6 265 097 434 149 1 039 853 1 551 502
B.2n Működési eredmény, nettó 0 3 273 820 324 220 -42 967 115
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 541 939
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 242 663
D.1 Munkavállalói jövedelem 12 684 331
D.11 Bérek és keresetek 10 299 836
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 384 495
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 555 818
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 253 911
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 301 907
D.4 Tulajdonosi jövedelem 1 132 688 4 132 929 314 635 1 324 052
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 4 327 025 373 972 4 730 484 17 618 964
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 1 335 748 264 043 3 690 589 16 735 301
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 769 071
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 36 708 309 950 3 686 046
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 554 569
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 435 332 216 373 351 039 327 190
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 4 085 927 427 992 5 462 823 16 474 964
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 094 650 318 063 4 422 928 15 591 301
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 451 268
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 4 085 927 427 992 5 462 823 16 474 964
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 094 650 318 063 4 422 928 15 591 301
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 148 177
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 4 085 927 279 815 -415 278 1 959 885
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 094 650 169 886 -1 455 173 1 076 222
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 679 551 91 247 619 906 254 666
D.9 Adott tőketranszfer (–) 78 601 136 347 782 327 22 452
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 325 202 -169 729 -1 480 270 1 471 474
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011