3.1.37.17. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2011(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 1 890 766 2 092 925 868 226 29 314 457
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 4 351 965 3 926 741 1 099 142 14 592 498 4 253 042
P.51c Állóeszköz-felhasználás 883 663 1 039 895 109 929 2 991 277
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 468 302 2 886 846 989 213 11 601 221 4 253 042
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 432 107 2 868 762 508 433 8 386 600
D.11 Bérek és keresetek 392 666 2 189 687 400 169 6 916 835
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 39 441 679 075 108 264 1 469 765
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege -173 583 18 126 156 560 -59 199 4 253 042
D.21 Termékadók 4 471 426
D.29 Egyéb termelési adók 21 477 18 126 156 560 272 805
D.31 Terméktámogatások 218 384
D.39 Egyéb termelési támogatások 195 060 0 0 332 004
B.2g Működési eredmény, bruttó 1 551 502 1 039 853 434 149 6 265 097 0
B.2n Működési eredmény, nettó 967 115 -42 324 220 3 273 820 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 541 939
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 242 663
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 482 860 1 179 822 4 193 106 3 070 760
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 17 618 964 4 730 484 373 972 4 327 025 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 16 735 301 3 690 589 264 043 1 335 748 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 504 071 2 826 81 961 266 640
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 120 102
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 328 304 161 773 37 464
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 401 586 742 687 228 569 409 034
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 16 474 964 5 462 823 427 992 4 085 927 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 15 591 301 4 422 928 318 063 1 094 650 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 010 059
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 19 926 232 2 452 764 427 992 4 085 927 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 19 042 569 1 412 869 318 063 1 094 650 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 18 114 524 2 868 042
P.3 Végső fogyasztási kiadások 14 663 256 5 878 101
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 148 177
B.8g Megtakarítások, bruttó 1 959 885 -415 278 279 815 4 085 927 0
B.8n Megtakarítások, nettó 1 076 222 -1 455 173 169 886 1 094 650 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 821 402 945 642 123 282 3 632 637
P.52 Készletváltozás 10 122 -31 305 195 342
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 14 932 7 .. 18 725
P.51c Állóeszköz-felhasználás -883 663 -1 039 895 -109 929 -2 991 277
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 487 -4 805 0 12 110
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 1 345 156 -1 487 238 111 432 828 063 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011