3.1.37.17. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2011(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 22 829 504 22 829 504
P.71 Termékek importja 19 248 178 19 248 178
P.72 Szolgáltatások importja 3 581 326 3 581 326
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 24 565 027 24 565 027
P.61 Termékek exportja 20 042 117 20 042 117
P.62 Szolgáltatások exportja 4 522 910 4 522 910
P.1 Kibocsátás 580 283 58 717 003 58 717 003
P.11 Piaci kibocsátás 49 331 389 49 331 389
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 4 626 2 909 454 2 909 454
P.13 Nem piaci kibocsátás 575 657 6 476 160 6 476 160
P.2 Folyó termelőfelhasználás 34 468 544 34 468 544
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 253 042 4 253 042
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 278 113 28 501 501 28 501 501
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 206 074 23 404 698 23 404 698
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 735 523 -1 735 523
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 72 039 9 362 640 9 362 640
B.2n Működési eredmény, nettó 0 4 565 113 4 565 113
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 541 939 2 541 939
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 242 663 2 242 663
D.1 Munkavállalói jövedelem 12 684 331 156 562 12 840 893
D.11 Bérek és keresetek 10 299 836 140 675 10 440 511
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 384 495 15 887 2 400 382
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 555 818 -360 144 4 195 674
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 253 911 -869 4 253 042
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 301 907 -359 275 -57 368
D.4 Tulajdonosi jövedelem 15 394 6 919 698 4 379 450 11 299 148
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 86 122 27 136 567 27 136 567
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 14 083 22 039 764 22 039 764
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 769 071 95 484 1 864 555
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 0 4 032 704 113 191 4 145 895
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 554 569 12 831 4 567 400
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 437 611 1 767 545 350 782 2 118 327
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 480 011 26 931 717 26 931 717
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 407 972 21 834 914 21 834 914
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 451 268 3 451 268
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 480 011 26 931 717 26 931 717
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 407 972 21 834 914 21 834 914
P.4 Végső fogyasztás 20 982 566 20 982 566
P.3 Végső fogyasztási kiadások 20 982 566 20 982 566
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 148 177 148 177
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 38 802 5 949 151 5 949 151
B.8n Megtakarítások, nettó -33 237 852 348 852 348
B.12 Folyó külső egyenleg -165 739 -165 739
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 5 575 593 5 575 593
P.52 Készletváltozás 174 159 174 159
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 33 660 33 660
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 67 744 1 713 114 19 359 1 732 473
D.9 Adott tőketranszfer (–) 11 930 1 031 657 700 816 1 732 473
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 46 082 192 759 -192 759 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011