3.1.37.18. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2012(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 22 947 969 22 947 969
P.71 Termékek importja 19 388 132 19 388 132
P.72 Szolgáltatások importja 3 559 837 3 559 837
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 24 902 133 24 902 133
P.61 Termékek exportja 20 232 169 20 232 169
P.62 Szolgáltatások exportja 4 669 964 4 669 964
P.1 Kibocsátás 58 297 696 58 297 696
P.11 Piaci kibocsátás 48 872 603 48 872 603
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 887 853 2 887 853
P.13 Nem piaci kibocsátás 6 537 240 6 537 240
P.2 Folyó termelőfelhasználás 33 964 542 33 964 542 304 567
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 587 216 4 587 216
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 28 920 370 28 920 370 301 855
P.51c Állóeszköz-felhasználás 5 285 987 5 285 987 74 628
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 23 634 383 23 634 383 227 227
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 954 164 -1 954 164
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 12 883 295 12 883 295 230 683
D.11 Bérek és keresetek 10 379 406 10 379 406 181 066
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 503 889 2 503 889 49 617
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 339 318 4 339 318 -3 456
D.21 Termékadók 4 878 102 4 878 102
D.29 Egyéb termelési adók 525 040 525 040 765
D.31 Terméktámogatások 290 886 290 886
D.39 Egyéb termelési támogatások 772 938 772 938 4 221
B.2g Működési eredmény, bruttó 9 250 629 9 250 629 74 628
B.2n Működési eredmény, nettó 4 269 005 4 269 005 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 447 128 2 447 128
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 142 765 2 142 765
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 650 601 650 601
D.11 Bérek és keresetek 558 339 558 339
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 92 262 92 262
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 11 979 126 2 552 250 9 426 876 1 778
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 27 707 870 27 707 870 92 723
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 22 421 883 22 421 883 18 095
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 086 501 9 605 2 076 896
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 389 343 27 925 4 361 418
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 587 292 25 208 4 562 084 21 218
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 247 756 374 523 1 873 233 21 875
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 27 426 155 27 426 155 494 324
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 22 140 168 22 140 168 419 696
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 433 357 3 433 357 474 176
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 27 426 155 27 426 155 20 148
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 22 140 168 22 140 168 -54 480
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 21 388 662 21 388 662
P.3 Végső fogyasztási kiadások 21 388 662 21 388 662 474 176
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 66 712 66 712
B.8g Megtakarítások, bruttó 6 037 493 6 037 493 20 148
B.8n Megtakarítások, nettó 751 506 751 506 -54 480
B.12 Folyó külső egyenleg -459 949 -459 949
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 5 552 767 5 552 767 55 072
P.52 Készletváltozás -5 683 -5 683
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 30 460 30 460 5
P.51c Állóeszköz-felhasználás -5 285 987 -5 285 987 -74 628
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 7 687 -7 687
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -1 197 552 1 197 552 19 534
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011