3.1.37.18. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2012(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 1 827 221 2 126 661 824 581 28 881 512
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 4 254 650 3 925 239 1 058 041 14 793 369 4 587 216
P.51c Állóeszköz-felhasználás 901 258 1 055 785 117 236 3 137 080
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 353 392 2 869 454 940 805 11 656 289 4 587 216
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 461 128 2 863 604 531 285 8 796 595
D.11 Bérek és keresetek 416 551 2 245 212 412 603 7 123 974
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 44 577 618 392 118 682 1 672 621
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege -176 519 5 546 158 971 -232 440 4 587 216
D.21 Termékadók 4 878 102
D.29 Egyéb termelési adók 22 034 17 450 162 743 322 048
D.31 Terméktámogatások 290 886
D.39 Egyéb termelési támogatások 198 553 11 904 3 772 554 488
B.2g Működési eredmény, bruttó 1 522 913 1 056 089 367 785 6 229 214 0
B.2n Működési eredmény, nettó 926 018 304 250 549 3 092 134 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 447 128
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 142 765
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 452 125 1 319 578 4 178 081 3 475 314
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 18 410 584 4 759 244 491 534 3 953 785 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 17 509 326 3 703 459 374 298 816 705 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 691 584 3 763 119 034 262 515
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 361 418
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 346 852 156 173 37 841
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 460 095 749 840 209 911 431 512
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 16 806 092 6 028 818 428 771 3 668 150 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 15 904 834 4 973 033 311 535 531 070 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 2 959 181
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 20 239 449 3 069 637 428 771 3 668 150 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 19 338 191 2 013 852 311 535 531 070 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 18 561 280 2 827 382
P.3 Végső fogyasztási kiadások 15 127 923 5 786 563
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 66 712
B.8g Megtakarítások, bruttó 1 744 881 242 255 362 059 3 668 150 0
B.8n Megtakarítások, nettó 843 623 -813 530 244 823 531 070 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 778 926 1 071 355 95 577 3 551 837
P.52 Készletváltozás 8 264 2 132 -16 079
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 16 341 34 .. 14 080
P.51c Állóeszköz-felhasználás -901 258 -1 055 785 -117 236 -3 137 080
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -4 797 4 797 0 -7 692
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 1 225 901 -673 987 102 320 523 784 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011