3.1.37.18. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2012(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 43 674 881 1 882 622 6 051 900 6 081 871
P.11 Piaci kibocsátás 43 070 823 1 874 890 16 316 3 910 574
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 604 058 7 732 100 323 2 171 297
P.13 Nem piaci kibocsátás 5 935 261
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 587 216
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 4 587 216 14 793 369 1 058 041 3 925 239 4 254 650
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 4 587 216 11 656 289 940 805 2 869 454 3 353 392
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 6 229 214 367 785 1 056 089 1 522 913
B.2n Működési eredmény, nettó 0 3 092 134 250 549 304 926 018
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 447 128
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 142 765
D.1 Munkavállalói jövedelem 13 371 757
D.11 Bérek és keresetek 10 792 426
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 579 331
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 710 190
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 589 402
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 120 788
D.4 Tulajdonosi jövedelem 1 199 885 4 301 830 312 543 1 520 911
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 3 953 785 491 534 4 759 244 18 410 584
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 816 705 374 298 3 703 459 17 509 326
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 946 962
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 37 399 222 885 3 961 432
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 573 529
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 408 834 199 470 461 635 335 076
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 668 150 428 771 6 028 818 16 806 092
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 531 070 311 535 4 973 033 15 904 834
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 433 357
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 668 150 428 771 6 028 818 16 806 092
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 531 070 311 535 4 973 033 15 904 834
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 66 712
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 3 668 150 362 059 242 255 1 744 881
B.8n Megtakarítások, nettó 0 531 070 244 823 -813 530 843 623
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 465 416 15 614 593 219 301 447
D.9 Adott tőketranszfer (–) 67 636 179 771 431 143 21 693
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 623 893 -126 044 -735 901 1 528 011
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011