3.1.37.18. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2012(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 22 947 969 22 947 969
P.71 Termékek importja 19 388 132 19 388 132
P.72 Szolgáltatások importja 3 559 837 3 559 837
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 24 902 133 24 902 133
P.61 Termékek exportja 20 232 169 20 232 169
P.62 Szolgáltatások exportja 4 669 964 4 669 964
P.1 Kibocsátás 606 422 58 297 696 58 297 696
P.11 Piaci kibocsátás 48 872 603 48 872 603
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 4 443 2 887 853 2 887 853
P.13 Nem piaci kibocsátás 601 979 6 537 240 6 537 240
P.2 Folyó termelőfelhasználás 33 964 542 33 964 542
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 587 216 4 587 216
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 301 855 28 920 370 28 920 370
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 227 227 23 634 383 23 634 383
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 954 164 -1 954 164
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 74 628 9 250 629 9 250 629
B.2n Működési eredmény, nettó 0 4 269 005 4 269 005
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 447 128 2 447 128
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 142 765 2 142 765
D.1 Munkavállalói jövedelem 13 371 757 162 139 13 533 896
D.11 Bérek és keresetek 10 792 426 145 319 10 937 745
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 579 331 16 820 2 596 151
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 710 190 -370 872 4 339 318
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 589 402 -2 186 4 587 216
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 120 788 -368 686 -247 898
D.4 Tulajdonosi jövedelem 19 873 7 355 042 4 624 084 11 979 126
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 92 723 27 707 870 27 707 870
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 18 095 22 421 883 22 421 883
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 946 962 139 539 2 086 501
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 0 4 221 716 167 627 4 389 343
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 573 529 13 763 4 587 292
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 444 694 1 849 709 398 047 2 247 756
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 494 324 27 426 155 27 426 155
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 419 696 22 140 168 22 140 168
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 433 357 3 433 357
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 494 324 27 426 155 27 426 155
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 419 696 22 140 168 22 140 168
P.4 Végső fogyasztás 21 388 662 21 388 662
P.3 Végső fogyasztási kiadások 21 388 662 21 388 662
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 66 712 66 712
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 20 148 6 037 493 6 037 493
B.8n Megtakarítások, nettó -54 480 751 506 751 506
B.12 Folyó külső egyenleg -459 949 -459 949
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 5 552 767 5 552 767
P.52 Készletváltozás -5 683 -5 683
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 30 460 30 460
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 70 118 1 445 814 58 041 1 503 855
D.9 Adott tőketranszfer (–) 15 655 715 898 787 957 1 503 855
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 22 044 1 312 003 -1 312 003 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011