3.1.37.19. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2013(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 23 806 021 23 806 021
P.71 Termékek importja 19 870 791 19 870 791
P.72 Szolgáltatások importja 3 935 230 3 935 230
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 25 923 810 25 923 810
P.61 Termékek exportja 20 862 346 20 862 346
P.62 Szolgáltatások exportja 5 061 464 5 061 464
P.1 Kibocsátás 60 994 346 60 994 346
P.11 Piaci kibocsátás 51 198 234 51 198 234
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 931 051 2 931 051
P.13 Nem piaci kibocsátás 6 865 061 6 865 061
P.2 Folyó termelőfelhasználás 35 423 200 35 423 200 324 035
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 719 774 4 719 774
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 30 290 920 30 290 920 311 907
P.51c Állóeszköz-felhasználás 5 401 170 5 401 170 75 583
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 24 889 750 24 889 750 236 324
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -2 117 789 -2 117 789
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 13 254 801 13 254 801 251 036
D.11 Bérek és keresetek 10 740 439 10 740 439 200 234
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 514 362 2 514 362 50 802
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 577 082 4 577 082 -14 712
D.21 Termékadók 5 037 653 5 037 653
D.29 Egyéb termelési adók 627 788 627 788 588
D.31 Terméktámogatások 317 879 317 879
D.39 Egyéb termelési támogatások 770 480 770 480 15 300
B.2g Működési eredmény, bruttó 9 901 614 9 901 614 75 583
B.2n Működési eredmény, nettó 4 807 847 4 807 847 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 557 423 2 557 423
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 250 020 2 250 020
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 839 823 839 823
D.11 Bérek és keresetek 721 555 721 555
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 118 268 118 268
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 11 571 111 2 371 845 9 199 266 1 125
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 29 433 515 29 433 515 88 438
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 24 032 345 24 032 345 12 855
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 167 885 9 463 2 158 422
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 508 213 27 491 4 480 722
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 645 357 29 104 4 616 253 16 550
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 699 316 552 758 2 146 558 30 457
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 29 223 016 29 223 016 528 799
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 23 821 846 23 821 846 453 216
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 473 711 3 473 711 511 497
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 29 223 016 29 223 016 17 302
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 23 821 846 23 821 846 -58 281
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 21 835 219 21 835 219
P.3 Végső fogyasztási kiadások 21 835 219 21 835 219 511 497
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 84 382 84 382
B.8g Megtakarítások, bruttó 7 387 797 7 387 797 17 302
B.8n Megtakarítások, nettó 1 986 627 1 986 627 -58 281
B.12 Folyó külső egyenleg -1 049 885 -1 049 885
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 6 312 030 6 312 030 64 115
P.52 Készletváltozás -8 348 -8 348
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 34 230 34 230 -5
P.51c Állóeszköz-felhasználás -5 401 170 -5 401 170 -75 583
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 5 449 -5 449
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -2 202 141 2 202 141 19 798
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011