3.1.37.19. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2013(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 45 895 442 1 827 193 6 373 877 6 261 892
P.11 Piaci kibocsátás 45 256 043 1 813 663 17 204 4 111 324
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 639 399 13 530 123 969 2 150 568
P.13 Nem piaci kibocsátás 6 232 704
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 719 774
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 4 719 774 15 778 384 986 625 4 121 769 4 372 461
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 4 719 774 12 553 143 873 446 3 046 348 3 460 715
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 6 942 764 312 243 1 075 313 1 495 711
B.2n Működési eredmény, nettó 0 3 717 523 199 064 -108 891 368
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 557 423
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 250 020
D.1 Munkavállalói jövedelem 13 934 950
D.11 Bérek és keresetek 11 318 870
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 616 080
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 994 164
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 730 125
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 264 039
D.4 Tulajdonosi jövedelem 1 954 506 3 664 355 232 045 1 379 744
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 4 884 463 480 975 4 932 768 19 046 871
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 1 659 222 367 796 3 857 347 18 135 125
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 978 897
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 24 455 205 794 4 061 836
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 630 400
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 585 339 233 701 617 361 366 305
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 4 744 174 411 252 6 157 377 17 381 414
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 518 933 298 073 5 081 956 16 469 668
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 473 711
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 4 744 174 411 252 6 157 377 17 381 414
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 518 933 298 073 5 081 956 16 469 668
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 84 382
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 4 744 174 326 870 171 069 2 128 382
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 518 933 213 691 -904 352 1 216 636
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 669 400 28 998 788 259 89 233
D.9 Adott tőketranszfer (–) 36 599 2 738 439 469 16 883
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 953 276 177 555 -758 308 1 483 337
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011