3.1.37.19. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2013(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 23 806 021 23 806 021
P.71 Termékek importja 19 870 791 19 870 791
P.72 Szolgáltatások importja 3 935 230 3 935 230
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 25 923 810 25 923 810
P.61 Termékek exportja 20 862 346 20 862 346
P.62 Szolgáltatások exportja 5 061 464 5 061 464
P.1 Kibocsátás 635 942 60 994 346 60 994 346
P.11 Piaci kibocsátás 51 198 234 51 198 234
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 3 585 2 931 051 2 931 051
P.13 Nem piaci kibocsátás 632 357 6 865 061 6 865 061
P.2 Folyó termelőfelhasználás 35 423 200 35 423 200
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 719 774 4 719 774
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 311 907 30 290 920 30 290 920
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 236 324 24 889 750 24 889 750
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -2 117 789 -2 117 789
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 75 583 9 901 614 9 901 614
B.2n Működési eredmény, nettó 0 4 807 847 4 807 847
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 557 423 2 557 423
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 250 020 2 250 020
D.1 Munkavállalói jövedelem 13 934 950 159 674 14 094 624
D.11 Bérek és keresetek 11 318 870 143 124 11 461 994
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 616 080 16 550 2 632 630
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 994 164 -417 082 4 577 082
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 730 125 -10 351 4 719 774
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 264 039 -406 731 -142 692
D.4 Tulajdonosi jövedelem 13 980 7 244 630 4 326 481 11 571 111
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 88 438 29 433 515 29 433 515
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 12 855 24 032 345 24 032 345
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 978 897 188 988 2 167 885
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 0 4 292 085 216 128 4 508 213
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 630 400 14 957 4 645 357
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 487 368 2 290 074 409 242 2 699 316
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 528 799 29 223 016 29 223 016
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 453 216 23 821 846 23 821 846
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 473 711 3 473 711
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 528 799 29 223 016 29 223 016
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 453 216 23 821 846 23 821 846
P.4 Végső fogyasztás 21 835 219 21 835 219
P.3 Végső fogyasztási kiadások 21 835 219 21 835 219
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 84 382 84 382
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 17 302 7 387 797 7 387 797
B.8n Megtakarítások, nettó -58 281 1 986 627 1 986 627
B.12 Folyó külső egyenleg -1 049 885 -1 049 885
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 6 312 030 6 312 030
P.52 Készletváltozás -8 348 -8 348
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 34 230 34 230
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 82 274 1 658 164 68 367 1 726 531
D.9 Adott tőketranszfer (–) 15 668 511 357 1 215 174 1 726 531
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 22 453 1 878 313 -1 878 313 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011