3.1.37.19. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2013(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 1 889 431 2 252 108 840 568 30 117 058
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 4 372 461 4 121 769 986 625 15 778 384 4 719 774
P.51c Állóeszköz-felhasználás 911 746 1 075 421 113 179 3 225 241
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 460 715 3 046 348 873 446 12 553 143 4 719 774
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 506 309 3 066 082 527 630 8 903 744
D.11 Bérek és keresetek 456 487 2 394 848 411 952 7 276 918
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 49 822 671 234 115 678 1 626 826
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege -186 982 -19 626 146 752 -68 124 4 719 774
D.21 Termékadók 5 037 653
D.29 Egyéb termelési adók 53 149 17 402 148 674 407 975
D.31 Terméktámogatások 317 879
D.39 Egyéb termelési támogatások 240 131 37 028 1 922 476 099
B.2g Működési eredmény, bruttó 1 495 711 1 075 313 312 243 6 942 764 0
B.2n Működési eredmény, nettó 891 368 -108 199 064 3 717 523 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 557 423
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 250 020
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 320 957 1 368 754 3 495 623 4 012 807
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 19 046 871 4 932 768 480 975 4 884 463 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 18 135 125 3 857 347 367 796 1 659 222 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 723 962 3 734 140 956 289 770
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 480 722
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 453 223 121 412 25 068
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 457 478 976 528 246 850 435 245
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 17 381 414 6 157 377 411 252 4 744 174 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 16 469 668 5 081 956 298 073 1 518 933 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 2 962 214
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 20 855 125 3 195 163 411 252 4 744 174 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 19 943 379 2 119 742 298 073 1 518 933 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 18 811 125 3 024 094
P.3 Végső fogyasztási kiadások 15 337 414 5 986 308
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 84 382
B.8g Megtakarítások, bruttó 2 128 382 171 069 326 870 4 744 174 0
B.8n Megtakarítások, nettó 1 216 636 -904 352 213 691 1 518 933 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 820 644 1 320 473 101 827 4 004 971
P.52 Készletváltozás 7 479 -22 893 7 066
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 18 642 8 .. 15 585
P.51c Állóeszköz-felhasználás -911 746 -1 075 421 -113 179 -3 225 241
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -10 656 10 656 0 -5 449
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 1 364 623 -788 385 251 303 1 354 802 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011