3.1.37.20. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2014(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 26 505 771 26 505 771
P.71 Termékek importja 22 128 525 22 128 525
P.72 Szolgáltatások importja 4 377 246 4 377 246
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 28 580 598 28 580 598
P.61 Termékek exportja 22 786 269 22 786 269
P.62 Szolgáltatások exportja 5 794 329 5 794 329
P.1 Kibocsátás 65 547 230 65 547 230
P.11 Piaci kibocsátás 54 884 463 54 884 463
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 3 149 295 3 149 295
P.13 Nem piaci kibocsátás 7 513 472 7 513 472
P.2 Folyó termelőfelhasználás 37 891 046 37 891 046 337 480
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 085 994 5 085 994
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 32 742 178 32 742 178 329 520
P.51c Állóeszköz-felhasználás 5 568 605 5 568 605 77 037
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 27 173 573 27 173 573 252 483
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -2 074 827 -2 074 827
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 13 993 397 13 993 397 267 060
D.11 Bérek és keresetek 11 271 747 11 271 747 212 844
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 721 650 2 721 650 54 216
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 000 194 5 000 194 -14 577
D.21 Termékadók 5 426 418 5 426 418
D.29 Egyéb termelési adók 665 344 665 344 347
D.31 Terméktámogatások 340 424 340 424
D.39 Egyéb termelési támogatások 751 144 751 144 14 924
B.2g Működési eredmény, bruttó 10 967 606 10 967 606 77 037
B.2n Működési eredmény, nettó 5 717 671 5 717 671 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 780 981 2 780 981
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 462 311 2 462 311
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 888 416 888 416
D.11 Bérek és keresetek 764 989 764 989
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 123 427 123 427
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 9 892 023 1 906 117 7 985 906 834
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 31 328 192 31 328 192 86 661
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 25 759 587 25 759 587 9 624
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 388 430 10 234 2 378 196
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 799 795 29 684 4 770 111
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 684 995 32 521 4 652 474 19 029
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 787 966 513 767 2 274 199 35 243
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 31 050 811 31 050 811 601 159
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 25 482 206 25 482 206 524 122
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 745 409 3 745 409 532 564
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 31 050 811 31 050 811 68 595
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 25 482 206 25 482 206 -8 442
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 23 004 026 23 004 026
P.3 Végső fogyasztási kiadások 23 004 026 23 004 026 532 564
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 90 992 90 992
B.8g Megtakarítások, bruttó 8 046 785 8 046 785 68 595
B.8n Megtakarítások, nettó 2 478 180 2 478 180 -8 442
B.12 Folyó külső egyenleg -383 460 -383 460
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 7 220 253 7 220 253 90 062
P.52 Készletváltozás 400 957 400 957
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 42 115 42 115 3
P.51c Állóeszköz-felhasználás -5 568 605 -5 568 605 -77 037
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -7 288 7 288
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -1 596 044 1 596 044 54 268
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011