3.1.37.20. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2014(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 26 505 771 26 505 771
P.71 Termékek importja 22 128 525 22 128 525
P.72 Szolgáltatások importja 4 377 246 4 377 246
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 28 580 598 28 580 598
P.61 Termékek exportja 22 786 269 22 786 269
P.62 Szolgáltatások exportja 5 794 329 5 794 329
P.1 Kibocsátás 667 000 65 547 230 65 547 230
P.11 Piaci kibocsátás 54 884 463 54 884 463
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 3 043 3 149 295 3 149 295
P.13 Nem piaci kibocsátás 663 957 7 513 472 7 513 472
P.2 Folyó termelőfelhasználás 37 891 046 37 891 046
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 085 994 5 085 994
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 329 520 32 742 178 32 742 178
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 252 483 27 173 573 27 173 573
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -2 074 827 -2 074 827
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 77 037 10 967 606 10 967 606
B.2n Működési eredmény, nettó 0 5 717 671 5 717 671
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 780 981 2 780 981
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 462 311 2 462 311
D.1 Munkavállalói jövedelem 14 713 292 168 521 14 881 813
D.11 Bérek és keresetek 11 886 066 150 670 12 036 736
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 827 226 17 851 2 845 077
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 407 101 -406 907 5 000 194
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 080 741 5 253 5 085 994
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 326 360 -412 160 -85 800
D.4 Tulajdonosi jövedelem 10 458 5 445 118 4 446 905 9 892 023
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 86 661 31 328 192 31 328 192
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 9 624 25 759 587 25 759 587
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 191 687 196 743 2 388 430
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 0 4 572 348 227 447 4 799 795
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 669 459 15 536 4 684 995
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 568 770 2 364 105 423 861 2 787 966
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 601 159 31 050 811 31 050 811
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 524 122 25 482 206 25 482 206
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 745 409 3 745 409
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 601 159 31 050 811 31 050 811
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 524 122 25 482 206 25 482 206
P.4 Végső fogyasztás 23 004 026 23 004 026
P.3 Végső fogyasztási kiadások 23 004 026 23 004 026
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 90 992 90 992
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 68 595 8 046 785 8 046 785
B.8n Megtakarítások, nettó -8 442 2 478 180 2 478 180
B.12 Folyó külső egyenleg -383 460 -383 460
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 7 220 253 7 220 253
P.52 Készletváltozás 400 957 400 957
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 42 115 42 115
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 88 258 1 890 476 43 327 1 933 803
D.9 Adott tőketranszfer (–) 12 520 670 604 1 263 199 1 933 803
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 60 354 1 316 635 -1 316 635 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011