3.1.37.20. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2014(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 49 326 714 1 895 514 7 001 160 6 656 842
P.11 Piaci kibocsátás 48 575 161 1 887 025 22 624 4 399 653
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 751 553 8 489 129 021 2 257 189
P.13 Nem piaci kibocsátás 6 849 515
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 085 994
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 5 085 994 17 107 702 1 037 182 4 489 587 4 692 193
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 5 085 994 13 789 212 923 946 3 359 918 3 762 020
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 7 889 546 336 572 1 129 739 1 534 712
B.2n Működési eredmény, nettó 0 4 571 056 223 336 70 923 209
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 780 981
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 462 311
D.1 Munkavállalói jövedelem 14 713 292
D.11 Bérek és keresetek 11 886 066
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 827 226
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 407 101
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 080 741
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 326 360
D.4 Tulajdonosi jövedelem 1 125 104 2 791 482 224 599 1 293 475
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 5 190 823 487 840 5 461 335 20 101 533
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 1 872 333 374 604 4 331 666 19 171 360
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 191 687
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 23 184 209 312 4 339 852
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 669 459
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 539 370 238 923 608 232 408 810
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 4 809 738 461 333 7 094 352 18 084 229
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 491 248 348 097 5 964 683 17 154 056
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 745 409
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 4 809 738 461 333 7 094 352 18 084 229
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 491 248 348 097 5 964 683 17 154 056
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 90 992
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 4 809 738 370 341 535 218 2 262 893
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 491 248 257 105 -594 451 1 332 720
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 615 200 24 679 960 175 202 164
D.9 Adott tőketranszfer (–) 39 096 986 598 024 19 978
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 202 431 212 640 -959 989 1 801 199
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011