3.1.37.20. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2014(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 1 964 649 2 511 573 858 332 32 219 012
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 4 692 193 4 489 587 1 037 182 17 107 702 5 085 994
P.51c Állóeszköz-felhasználás 930 173 1 129 669 113 236 3 318 490
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 762 020 3 359 918 923 946 13 789 212 5 085 994
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 573 444 3 380 318 537 650 9 234 925
D.11 Bérek és keresetek 516 277 2 643 319 417 454 7 481 853
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 57 167 736 999 120 196 1 753 072
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege -196 944 -20 470 162 960 -16 769 5 085 994
D.21 Termékadók 5 426 418
D.29 Egyéb termelési adók 67 193 17 730 164 558 415 516
D.31 Terméktámogatások 340 424
D.39 Egyéb termelési támogatások 264 137 38 200 1 598 432 285
B.2g Működési eredmény, bruttó 1 534 712 1 129 739 336 572 7 889 546 0
B.2n Működési eredmény, nettó 923 209 70 223 336 4 571 056 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 780 981
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 462 311
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 220 927 1 300 104 2 640 214 3 823 827
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 20 101 533 5 461 335 487 840 5 190 823 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 19 171 360 4 331 666 374 604 1 872 333 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 828 183 3 542 110 124 436 347
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 770 111
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 491 711 118 320 23 414
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 497 279 1 011 501 246 298 483 878
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 18 084 229 7 094 352 461 333 4 809 738 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 17 154 056 5 964 683 348 097 1 491 248 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 212 845
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 21 829 638 3 881 507 461 333 4 809 738 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 20 899 465 2 751 838 348 097 1 491 248 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 19 657 737 3 346 289
P.3 Végső fogyasztási kiadások 15 912 328 6 559 134
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 90 992
B.8g Megtakarítások, bruttó 2 262 893 535 218 370 341 4 809 738 0
B.8n Megtakarítások, nettó 1 332 720 -594 451 257 105 1 491 248 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 880 719 1 746 144 70 329 4 432 999
P.52 Készletváltozás 11 711 35 504 353 742
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 20 186 4 819 0 17 107
P.51c Állóeszköz-felhasználás -930 173 -1 129 669 -113 236 -3 318 490
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -21 181 21 181 0 7 288
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 1 553 644 -910 279 323 705 574 706 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011