3.1.37.21. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2015(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 27 825 336 27 825 336
P.71 Termékek importja 23 057 804 23 057 804
P.72 Szolgáltatások importja 4 767 532 4 767 532
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 30 603 810 30 603 810
P.61 Termékek exportja 24 316 507 24 316 507
P.62 Szolgáltatások exportja 6 287 303 6 287 303
P.1 Kibocsátás 69 186 242 69 186 242
P.11 Piaci kibocsátás 57 599 422 57 599 422
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 3 517 781 3 517 781
P.13 Nem piaci kibocsátás 8 069 039 8 069 039
P.2 Folyó termelőfelhasználás 39 754 377 39 754 377 379 457
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 505 448 5 505 448
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 34 937 313 34 937 313 349 009
P.51c Állóeszköz-felhasználás 5 787 474 5 787 474 78 790
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 29 149 839 29 149 839 270 219
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -2 778 474 -2 778 474
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 14 594 672 14 594 672 291 954
D.11 Bérek és keresetek 11 696 348 11 696 348 231 933
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 898 324 2 898 324 60 021
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 441 952 5 441 952 -21 737
D.21 Termékadók 5 843 913 5 843 913
D.29 Egyéb termelési adók 716 415 716 415 528
D.31 Terméktámogatások 338 465 338 465
D.39 Egyéb termelési támogatások 779 911 779 911 22 265
B.2g Működési eredmény, bruttó 11 996 478 11 996 478 78 792
B.2n Működési eredmény, nettó 6 534 521 6 534 521 2
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 904 211 2 904 211
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 578 694 2 578 694
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 015 007 1 015 007
D.11 Bérek és keresetek 875 492 875 492
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 139 515 139 515
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 9 349 809 1 552 084 7 797 725 660
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 33 359 807 33 359 807 87 223
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 27 572 333 27 572 333 8 433
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 601 905 9 812 2 592 093
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 5 123 208 28 524 5 094 684
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 683 624 36 708 4 646 916 19 367
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 850 385 511 521 2 338 864 46 911
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 32 970 350 32 970 350 659 799
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 27 182 876 27 182 876 581 009
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 4 059 591 4 059 591 591 280
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 32 970 350 32 970 350 68 519
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 27 182 876 27 182 876 -10 271
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 24 050 513 24 050 513
P.3 Végső fogyasztási kiadások 24 050 513 24 050 513 591 280
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 84 292 84 292
B.8g Megtakarítások, bruttó 8 919 837 8 919 837 68 519
B.8n Megtakarítások, nettó 3 132 363 3 132 363 -10 271
B.12 Folyó külső egyenleg -811 511 -811 511
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 7 752 560 7 752 560 111 300
P.52 Készletváltozás 309 624 309 624
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 46 142 46 142 7
P.51c Állóeszköz-felhasználás -5 787 474 -5 787 474 -78 790
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -33 278 33 278
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -2 409 201 2 409 201 74 357
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011