3.1.37.21. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2015(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 2 046 981 2 732 984 886 763 33 708 192
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 4 968 391 4 810 821 1 014 054 18 289 590 5 505 448
P.51c Állóeszköz-felhasználás 950 083 1 197 578 111 291 3 449 732
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 4 018 308 3 613 243 902 763 14 839 858 5 505 448
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 593 774 3 631 920 549 294 9 527 730
D.11 Bérek és keresetek 534 856 2 843 769 425 933 7 659 857
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 58 918 788 151 123 361 1 867 873
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege -196 940 -18 676 167 906 5 951 5 505 448
D.21 Termékadók 5 843 913
D.29 Egyéb termelési adók 82 469 20 350 169 362 443 706
D.31 Terméktámogatások 338 465
D.39 Egyéb termelési támogatások 279 409 39 026 1 456 437 755
B.2g Működési eredmény, bruttó 1 667 346 1 197 577 296 854 8 755 909 0
B.2n Működési eredmény, nettó 1 042 780 -1 185 563 5 306 177 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 904 211
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 578 694
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 149 038 1 202 902 2 184 516 4 260 609
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 21 255 288 5 997 905 323 544 5 695 847 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 20 305 205 4 800 327 212 253 2 246 115 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 962 514 3 601 119 601 506 377
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 5 094 684
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 476 171 123 744 27 634
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 521 475 988 282 256 596 525 600
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 18 789 669 8 086 958 284 724 5 149 200 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 17 839 586 6 889 380 173 433 1 699 468 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 468 311
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 22 849 260 4 618 647 284 724 5 149 200 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 21 899 177 3 421 069 173 433 1 699 468 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 20 625 822 3 424 691
P.3 Végső fogyasztási kiadások 16 566 231 6 893 002
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 84 292
B.8g Megtakarítások, bruttó 2 307 730 1 193 956 200 432 5 149 200 0
B.8n Megtakarítások, nettó 1 357 647 -3 622 89 141 1 699 468 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 998 419 2 278 533 88 878 4 275 430
P.52 Készletváltozás -1 043 5 108 305 559
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 24 689 27 0 21 419
P.51c Állóeszköz-felhasználás -950 083 -1 197 578 -111 291 -3 449 732
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -8 133 8 133 2 886 30 392
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 2 068 122 -700 704 -331 871 1 299 297 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011