3.1.37.21. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2015(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 27 825 336 27 825 336
P.71 Termékek importja 23 057 804 23 057 804
P.72 Szolgáltatások importja 4 767 532 4 767 532
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 30 603 810 30 603 810
P.61 Termékek exportja 24 316 507 24 316 507
P.62 Szolgáltatások exportja 6 287 303 6 287 303
P.1 Kibocsátás 728 466 69 186 242 69 186 242
P.11 Piaci kibocsátás 57 599 422 57 599 422
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 13 106 3 517 781 3 517 781
P.13 Nem piaci kibocsátás 715 360 8 069 039 8 069 039
P.2 Folyó termelőfelhasználás 39 754 377 39 754 377
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 505 448 5 505 448
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 349 009 34 937 313 34 937 313
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 270 219 29 149 839 29 149 839
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -2 778 474 -2 778 474
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 78 792 11 996 478 11 996 478
B.2n Működési eredmény, nettó 2 6 534 521 6 534 521
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 904 211 2 904 211
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 578 694 2 578 694
D.1 Munkavállalói jövedelem 15 449 611 160 068 15 609 679
D.11 Bérek és keresetek 12 428 951 142 889 12 571 840
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 3 020 660 17 179 3 037 839
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 839 107 -397 155 5 441 952
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 500 471 4 977 5 505 448
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 338 636 -402 132 -63 496
D.4 Tulajdonosi jövedelem 9 091 4 968 125 4 381 684 9 349 809
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 87 223 33 359 807 33 359 807
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 8 433 27 572 333 27 572 333
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 376 176 225 729 2 601 905
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 0 4 864 880 258 328 5 123 208
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 667 419 16 205 4 683 624
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 638 854 2 374 625 475 760 2 850 385
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 659 799 32 970 350 32 970 350
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 581 009 27 182 876 27 182 876
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 4 059 591 4 059 591
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 659 799 32 970 350 32 970 350
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 581 009 27 182 876 27 182 876
P.4 Végső fogyasztás 24 050 513 24 050 513
P.3 Végső fogyasztási kiadások 24 050 513 24 050 513
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 84 292 84 292
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 68 519 8 919 837 8 919 837
B.8n Megtakarítások, nettó -10 271 3 132 363 3 132 363
B.12 Folyó külső egyenleg -811 511 -811 511
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 7 752 560 7 752 560
P.52 Készletváltozás 309 624 309 624
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 46 142 46 142
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 142 108 3 216 352 84 965 3 301 317
D.9 Adott tőketranszfer (–) 24 963 1 585 384 1 715 933 3 301 317
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 31 612 2 041 434 -2 041 434 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011