3.1.37.21. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2015(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 51 997 782 1 900 817 7 543 805 7 015 372
P.11 Piaci kibocsátás 51 128 325 1 891 595 19 282 4 560 220
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 869 457 9 222 170 844 2 455 152
P.13 Nem piaci kibocsátás 7 353 679
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 505 448
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 5 505 448 18 289 590 1 014 054 4 810 821 4 968 391
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 5 505 448 14 839 858 902 763 3 613 243 4 018 308
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 8 755 909 296 854 1 197 577 1 667 346
B.2n Működési eredmény, nettó 0 5 306 177 185 563 -1 1 042 780
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 904 211
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 578 694
D.1 Munkavállalói jövedelem 15 449 611
D.11 Bérek és keresetek 12 428 951
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 3 020 660
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 839 107
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 500 471
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 338 636
D.4 Tulajdonosi jövedelem 1 200 547 2 211 206 164 123 1 383 158
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 5 695 847 323 544 5 997 905 21 255 288
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 2 246 115 212 253 4 800 327 20 305 205
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 376 176
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 27 006 208 036 4 629 838
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 667 419
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 485 958 253 085 551 093 445 635
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 5 149 200 284 724 8 086 958 18 789 669
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 699 468 173 433 6 889 380 17 839 586
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 4 059 591
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 5 149 200 284 724 8 086 958 18 789 669
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 699 468 173 433 6 889 380 17 839 586
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 84 292
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 5 149 200 200 432 1 193 956 2 307 730
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 699 468 89 141 -3 622 1 357 647
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 806 420 108 991 1 361 849 796 984
D.9 Adott tőketranszfer (–) 23 523 549 530 964 708 22 660
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 415 664 -547 827 -653 832 2 795 817
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011