3.1.37.22. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2016(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 28 144 061 28 144 061
P.71 Termékek importja 23 238 797 23 238 797
P.72 Szolgáltatások importja 4 905 264 4 905 264
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 31 284 275 31 284 275
P.61 Termékek exportja 24 471 247 24 471 247
P.62 Szolgáltatások exportja 6 813 028 6 813 028
P.1 Kibocsátás 71 529 387 71 529 387
P.11 Piaci kibocsátás 59 440 569 59 440 569
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 3 612 908 3 612 908
P.13 Nem piaci kibocsátás 8 475 910 8 475 910
P.2 Folyó termelőfelhasználás 40 854 239 40 854 239 387 439
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 492 305 5 492 305
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 36 167 453 36 167 453 382 652
P.51c Állóeszköz-felhasználás 5 992 218 5 992 218 82 394
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 30 175 235 30 175 235 300 258
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -3 140 214 -3 140 214
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 15 503 985 15 503 985 341 949
D.11 Bérek és keresetek 12 387 162 12 387 162 275 007
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 3 116 823 3 116 823 66 942
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 417 375 5 417 375 -41 691
D.21 Termékadók 5 891 229 5 891 229
D.29 Egyéb termelési adók 690 676 690 676 533
D.31 Terméktámogatások 398 924 398 924
D.39 Egyéb termelési támogatások 765 606 765 606 42 224
B.2g Működési eredmény, bruttó 12 143 597 12 143 597 82 394
B.2n Működési eredmény, nettó 6 480 558 6 480 558 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 102 496 3 102 496
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 773 317 2 773 317
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 069 763 1 069 763
D.11 Bérek és keresetek 922 054 922 054
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 147 709 147 709
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 12 153 917 2 578 561 9 575 356 466
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 35 250 965 35 250 965 90 350
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 29 258 747 29 258 747 7 956
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 836 373 11 174 2 825 199
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 5 504 979 34 722 5 470 257
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 754 916 41 761 4 713 155 17 567
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 979 260 375 705 2 603 555 36 816
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 34 696 800 34 696 800 747 856
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 28 704 582 28 704 582 665 462
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 4 267 211 4 267 211 623 369
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 34 696 800 34 696 800 124 487
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 28 704 582 28 704 582 42 093
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 25 374 980 25 374 980
P.3 Végső fogyasztási kiadások 25 374 980 25 374 980 623 369
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 95 044 95 044
B.8g Megtakarítások, bruttó 9 321 820 9 321 820 124 487
B.8n Megtakarítások, nettó 3 329 602 3 329 602 42 093
B.12 Folyó külső egyenleg -1 669 561 -1 669 561
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 7 058 418 7 058 418 94 211
P.52 Készletváltozás 542 077 542 077
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 51 764 51 764 37
P.51c Állóeszköz-felhasználás -5 992 218 -5 992 218 -82 394
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -96 770 96 770
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -1 667 220 1 667 220 268 170
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011