3.1.37.22. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2016(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 53 515 449 1 923 961 7 861 987 7 457 899
P.11 Piaci kibocsátás 52 679 677 1 913 548 21 604 4 825 740
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 835 772 10 413 129 507 2 632 159
P.13 Nem piaci kibocsátás 7 710 876
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 492 305
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 5 492 305 18 734 182 1 026 885 5 155 663 5 375 766
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 5 492 305 15 180 874 918 062 3 878 901 4 404 835
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 8 592 172 358 819 1 276 762 1 833 450
B.2n Működési eredmény, nettó 0 5 038 864 249 996 0 1 191 698
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 102 496
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 773 317
D.1 Munkavállalói jövedelem 16 383 214
D.11 Bérek és keresetek 13 139 623
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 3 243 591
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 793 827
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 512 466
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 281 361
D.4 Tulajdonosi jövedelem 3 119 519 2 792 797 173 676 1 308 773
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 5 993 544 535 678 6 126 343 22 505 050
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 2 440 236 426 855 4 849 581 21 534 119
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 616 913
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 35 594 222 624 4 973 683
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 738 105
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 539 186 284 427 454 895 480 685
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 5 348 142 508 482 8 383 192 19 709 128
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 794 834 399 659 7 106 430 18 738 197
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 4 267 211
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 5 348 142 508 482 8 383 192 19 709 128
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 794 834 399 659 7 106 430 18 738 197
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 95 044
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 5 348 142 413 438 1 155 941 2 279 812
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 794 834 304 615 -120 821 1 308 881
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 521 517 17 501 214 510 143 893
D.9 Adott tőketranszfer (–) 34 960 14 317 966 853 24 793
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -312 207 70 882 -656 991 1 722 079
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011