3.1.37.22. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2016(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 2 082 133 2 706 324 897 076 34 781 267
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 5 375 766 5 155 663 1 026 885 18 734 182 5 492 305
P.51c Állóeszköz-felhasználás 970 931 1 276 762 108 823 3 553 308
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 4 404 835 3 878 901 918 062 15 180 874 5 492 305
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 596 998 3 894 294 567 870 10 102 874
D.11 Bérek és keresetek 538 094 3 067 637 443 577 8 062 847
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 58 904 826 657 124 293 2 040 027
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege -157 178 -15 393 100 196 39 136 5 492 305
D.21 Termékadók 5 891 229
D.29 Egyéb termelési adók 99 194 25 592 101 714 463 643
D.31 Terméktámogatások 398 924
D.39 Egyéb termelési támogatások 256 372 40 985 1 518 424 507
B.2g Működési eredmény, bruttó 1 833 450 1 276 762 358 819 8 592 172 0
B.2n Működési eredmény, nettó 1 191 698 0 249 996 5 038 864 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 102 496
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 773 317
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 122 883 1 117 922 2 615 938 5 718 147
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 22 505 050 6 126 343 535 678 5 993 544 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 21 534 119 4 849 581 426 855 2 440 236 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 992 548 3 181 121 402 708 068
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 5 470 257
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 531 911 127 580 36 097
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 551 907 1 253 550 285 265 476 017
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 19 709 128 8 383 192 508 482 5 348 142 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 18 738 197 7 106 430 399 659 1 794 834 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 643 842
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 23 976 339 4 739 350 508 482 5 348 142 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 23 005 408 3 462 588 399 659 1 794 834 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 21 791 571 3 583 409
P.3 Végső fogyasztási kiadások 17 524 360 7 227 251
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 95 044
B.8g Megtakarítások, bruttó 2 279 812 1 155 941 413 438 5 348 142 0
B.8n Megtakarítások, nettó 1 308 881 -120 821 304 615 1 794 834 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 1 110 641 1 142 605 111 020 4 599 941
P.52 Készletváltozás 9 249 16 864 515 964
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 30 784 205 .. 20 738
P.51c Állóeszköz-felhasználás -970 931 -1 276 762 -108 823 -3 553 308
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 105 496 -105 496 243 96 527
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 1 142 742 -650 580 305 359 601 529 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011