3.1.37.22. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2016(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 28 144 061 28 144 061
P.71 Termékek importja 23 238 797 23 238 797
P.72 Szolgáltatások importja 4 905 264 4 905 264
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 31 284 275 31 284 275
P.61 Termékek exportja 24 471 247 24 471 247
P.62 Szolgáltatások exportja 6 813 028 6 813 028
P.1 Kibocsátás 770 091 71 529 387 71 529 387
P.11 Piaci kibocsátás 59 440 569 59 440 569
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 5 057 3 612 908 3 612 908
P.13 Nem piaci kibocsátás 765 034 8 475 910 8 475 910
P.2 Folyó termelőfelhasználás 40 854 239 40 854 239
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 492 305 5 492 305
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 382 652 36 167 453 36 167 453
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 300 258 30 175 235 30 175 235
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -3 140 214 -3 140 214
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 82 394 12 143 597 12 143 597
B.2n Működési eredmény, nettó 0 6 480 558 6 480 558
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 102 496 3 102 496
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 773 317 2 773 317
D.1 Munkavállalói jövedelem 16 383 214 190 534 16 573 748
D.11 Bérek és keresetek 13 139 623 169 593 13 309 216
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 3 243 591 20 941 3 264 532
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 793 827 -376 452 5 417 375
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 512 466 -20 161 5 492 305
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 281 361 -356 291 -74 930
D.4 Tulajdonosi jövedelem 8 422 7 403 187 4 750 730 12 153 917
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 90 350 35 250 965 35 250 965
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 7 956 29 258 747 29 258 747
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 616 913 219 460 2 836 373
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 0 5 231 901 273 078 5 504 979
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 738 105 16 811 4 754 916
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 711 889 2 471 082 508 178 2 979 260
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 747 856 34 696 800 34 696 800
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 665 462 28 704 582 28 704 582
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 4 267 211 4 267 211
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 747 856 34 696 800 34 696 800
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 665 462 28 704 582 28 704 582
P.4 Végső fogyasztás 25 374 980 25 374 980
P.3 Végső fogyasztási kiadások 25 374 980 25 374 980
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 95 044 95 044
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 124 487 9 321 820 9 321 820
B.8n Megtakarítások, nettó 42 093 3 329 602 3 329 602
B.12 Folyó külső egyenleg -1 669 561 -1 669 561
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 7 058 418 7 058 418
P.52 Készletváltozás 542 077 542 077
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 51 764 51 764
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 292 838 1 190 259 212 018 1 402 277
D.9 Adott tőketranszfer (–) 54 907 1 095 830 306 447 1 402 277
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 266 855 1 090 618 -1 090 618 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011