3.1.37.23. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2017(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 31 067 035 31 067 035
P.71 Termékek importja 25 849 130 25 849 130
P.72 Szolgáltatások importja 5 217 905 5 217 905
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 33 744 700 33 744 700
P.61 Termékek exportja 26 379 844 26 379 844
P.62 Szolgáltatások exportja 7 364 856 7 364 856
P.1 Kibocsátás 77 005 555 77 005 555
P.11 Piaci kibocsátás 63 668 541 63 668 541
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 3 940 010 3 940 010
P.13 Nem piaci kibocsátás 9 397 004 9 397 004
P.2 Folyó termelőfelhasználás 43 720 106 43 720 106 437 808
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 947 981 5 947 981
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 39 233 430 39 233 430 457 987
P.51c Állóeszköz-felhasználás 6 357 153 6 357 153 87 464
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 32 876 277 32 876 277 370 523
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -2 677 665 -2 677 665
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 16 857 844 16 857 844 408 339
D.11 Bérek és keresetek 13 975 163 13 975 163 342 925
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 882 681 2 882 681 65 414
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 898 703 5 898 703 -37 816
D.21 Termékadók 6 302 607 6 302 607
D.29 Egyéb termelési adók 768 085 768 085 526
D.31 Terméktámogatások 354 626 354 626
D.39 Egyéb termelési támogatások 817 363 817 363 38 342
B.2g Működési eredmény, bruttó 13 174 646 13 174 646 87 464
B.2n Működési eredmény, nettó 7 158 099 7 158 099 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 302 237 3 302 237
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 961 631 2 961 631
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 022 360 1 022 360
D.11 Bérek és keresetek 881 255 881 255
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 141 105 141 105
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 11 171 931 2 733 078 8 438 853 345
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 37 696 009 37 696 009 101 388
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 31 338 856 31 338 856 13 924
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 3 030 118 12 491 3 017 627
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 5 546 831 34 600 5 512 231
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 892 890 46 385 4 846 505 15 057
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 3 071 500 458 982 2 612 518 58 534
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 37 307 570 37 307 570 847 767
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 30 950 417 30 950 417 760 303
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 4 553 382 4 553 382 735 093
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 37 307 570 37 307 570 112 674
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 30 950 417 30 950 417 25 210
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 27 608 900 27 608 900
P.3 Végső fogyasztási kiadások 27 608 900 27 608 900 735 093
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 109 756 109 756
B.8g Megtakarítások, bruttó 9 698 670 9 698 670 112 674
B.8n Megtakarítások, nettó 3 341 517 3 341 517 25 210
B.12 Folyó külső egyenleg -751 805 -751 805
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 8 698 575 8 698 575 117 862
P.52 Készletváltozás 178 146 178 146
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 70 144 70 144 -52
P.51c Állóeszköz-felhasználás -6 357 153 -6 357 153 -87 464
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -19 079 19 079
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -1 079 013 1 079 013 271 154
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011