3.1.37.23. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2017(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 31 067 035 31 067 035
P.71 Termékek importja 25 849 130 25 849 130
P.72 Szolgáltatások importja 5 217 905 5 217 905
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 33 744 700 33 744 700
P.61 Termékek exportja 26 379 844 26 379 844
P.62 Szolgáltatások exportja 7 364 856 7 364 856
P.1 Kibocsátás 895 795 77 005 555 77 005 555
P.11 Piaci kibocsátás 63 668 541 63 668 541
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 3 262 3 940 010 3 940 010
P.13 Nem piaci kibocsátás 892 533 9 397 004 9 397 004
P.2 Folyó termelőfelhasználás 43 720 106 43 720 106
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 947 981 5 947 981
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 457 987 39 233 430 39 233 430
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 370 523 32 876 277 32 876 277
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -2 677 665 -2 677 665
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 87 464 13 174 646 13 174 646
B.2n Működési eredmény, nettó 0 7 158 099 7 158 099
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 302 237 3 302 237
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 961 631 2 961 631
D.1 Munkavállalói jövedelem 17 670 232 209 972 17 880 204
D.11 Bérek és keresetek 14 665 641 190 777 14 856 418
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 3 004 591 19 195 3 023 786
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 6 274 391 -375 688 5 898 703
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 952 819 -4 838 5 947 981
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 321 572 -370 850 -49 278
D.4 Tulajdonosi jövedelem 14 269 5 713 356 5 458 575 11 171 931
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 101 388 37 696 009 37 696 009
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 13 924 31 338 856 31 338 856
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 804 826 225 292 3 030 118
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 433 5 286 227 260 604 5 546 831
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 875 332 17 558 4 892 890
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 819 537 2 634 057 437 443 3 071 500
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 847 767 37 307 570 37 307 570
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 760 303 30 950 417 30 950 417
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 4 553 382 4 553 382
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 847 767 37 307 570 37 307 570
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 760 303 30 950 417 30 950 417
P.4 Végső fogyasztás 27 608 900 27 608 900
P.3 Végső fogyasztási kiadások 27 608 900 27 608 900
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 109 756 109 756
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 112 674 9 698 670 9 698 670
B.8n Megtakarítások, nettó 25 210 3 341 517 3 341 517
B.12 Folyó külső egyenleg -751 805 -751 805
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 8 698 575 8 698 575
P.52 Készletváltozás 178 146 178 146
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 70 144 70 144
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 318 274 1 461 237 129 563 1 590 800
D.9 Adott tőketranszfer (–) 41 984 1 114 950 475 850 1 590 800
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 260 241 557 850 -557 850 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011