3.1.37.23. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2017(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 57 336 895 2 056 938 8 675 613 8 040 314
P.11 Piaci kibocsátás 56 454 474 2 045 047 17 846 5 151 174
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 882 421 11 891 153 296 2 889 140
P.13 Nem piaci kibocsátás 8 504 471
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 947 981
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 5 947 981 20 275 165 1 155 506 5 570 297 5 826 494
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 5 947 981 16 500 067 1 047 172 4 209 133 4 801 401
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 9 207 367 475 500 1 361 164 2 043 151
B.2n Működési eredmény, nettó 0 5 432 269 367 166 0 1 358 664
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 302 237
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 961 631
D.1 Munkavállalói jövedelem 17 670 232
D.11 Bérek és keresetek 14 665 641
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 3 004 591
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 6 274 391
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 952 819
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 321 572
D.4 Tulajdonosi jövedelem 1 408 342 2 941 574 160 242 1 188 929
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 6 122 881 615 623 6 755 556 24 100 561
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 2 347 783 507 289 5 394 392 23 075 468
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 804 826
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 35 713 231 881 5 018 200
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 875 332
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 508 340 304 945 450 779 550 456
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 5 444 523 628 784 9 177 392 21 209 104
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 669 425 520 450 7 816 228 20 184 011
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 4 553 382
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 5 444 523 628 784 9 177 392 21 209 104
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 669 425 520 450 7 816 228 20 184 011
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 109 756
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 5 444 523 519 028 1 264 444 2 358 001
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 669 425 410 694 -96 720 1 332 908
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 576 725 22 744 388 326 155 168
D.9 Adott tőketranszfer (–) 52 583 75 425 919 799 25 159
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -809 951 95 781 -959 912 1 971 691
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011