3.1.37.23. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2017(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 2 213 820 3 105 316 901 432 37 061 730
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 5 826 494 5 570 297 1 155 506 20 275 165 5 947 981
P.51c Állóeszköz-felhasználás 1 025 093 1 361 164 108 334 3 775 098
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 4 801 401 4 209 133 1 047 172 16 500 067 5 947 981
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 639 148 4 215 611 578 469 11 016 277
D.11 Bérek és keresetek 580 760 3 448 079 455 247 9 148 152
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 58 388 767 532 123 222 1 868 125
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege -158 042 -6 478 101 537 51 521 5 947 981
D.21 Termékadók 6 302 607
D.29 Egyéb termelési adók 128 104 29 202 102 622 507 631
D.31 Terméktámogatások 354 626
D.39 Egyéb termelési támogatások 286 146 35 680 1 085 456 110
B.2g Működési eredmény, bruttó 2 043 151 1 361 164 475 500 9 207 367 0
B.2n Működési eredmény, nettó 1 358 664 0 367 166 5 432 269 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 302 237
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 961 631
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 103 988 1 040 241 2 801 451 4 492 828
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 24 100 561 6 755 556 615 623 6 122 881 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 23 075 468 5 394 392 507 289 2 347 783 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 214 560 2 005 78 883 722 179
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 5 512 231
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 673 455 122 125 35 868
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 590 454 1 176 509 322 657 464 364
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 21 209 104 9 177 392 628 784 5 444 523 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 20 184 011 7 816 228 520 450 1 669 425 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 818 289
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 25 762 486 5 359 103 628 784 5 444 523 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 24 737 393 3 997 939 520 450 1 669 425 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 23 514 241 4 094 659
P.3 Végső fogyasztási kiadások 18 960 859 7 912 948
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 109 756
B.8g Megtakarítások, bruttó 2 358 001 1 264 444 519 028 5 444 523 0
B.8n Megtakarítások, nettó 1 332 908 -96 720 410 694 1 669 425 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 1 352 951 1 763 006 110 707 5 354 049
P.52 Készletváltozás 7 281 43 703 127 162
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 35 778 8 673 .. 25 745
P.51c Állóeszköz-felhasználás -1 025 093 -1 361 164 -108 334 -3 775 098
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 128 522 -128 522 471 18 608
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 963 478 -953 889 355 169 443 101 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011