3.1.37.24. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2018(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 34 456 377 34 456 377
P.71 Termékek importja 28 817 832 28 817 832
P.72 Szolgáltatások importja 5 638 545 5 638 545
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 36 364 895 36 364 895
P.61 Termékek exportja 28 271 872 28 271 872
P.62 Szolgáltatások exportja 8 093 023 8 093 023
P.1 Kibocsátás 84 837 310 84 837 310
P.11 Piaci kibocsátás 70 002 161 70 002 161
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 4 526 787 4 526 787
P.13 Nem piaci kibocsátás 10 308 362 10 308 362
P.2 Folyó termelőfelhasználás 48 213 345 48 213 345 515 247
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 6 726 388 6 726 388
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 43 350 353 43 350 353 554 412
P.51c Állóeszköz-felhasználás 6 841 145 6 841 145 95 661
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 36 509 208 36 509 208 458 751
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 908 518 -1 908 518
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 18 304 766 18 304 766 493 983
D.11 Bérek és keresetek 15 442 327 15 442 327 422 162
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 862 439 2 862 439 71 821
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 6 808 398 6 808 398 -35 232
D.21 Termékadók 7 067 224 7 067 224
D.29 Egyéb termelési adók 838 415 838 415 905
D.31 Terméktámogatások 340 836 340 836
D.39 Egyéb termelési támogatások 756 405 756 405 36 137
B.2g Működési eredmény, bruttó 14 541 504 14 541 504 95 661
B.2n Működési eredmény, nettó 8 065 533 8 065 533 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 695 685 3 695 685
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 330 511 3 330 511
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 051 341 1 051 341
D.11 Bérek és keresetek 907 664 907 664
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 143 677 143 677
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 10 551 427 2 309 736 8 241 691 249
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 41 760 148 41 760 148 113 144
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 34 919 003 34 919 003 17 483
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 3 065 860 17 056 3 048 804
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 5 810 490 44 223 5 766 267
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 5 151 563 54 276 5 097 287 13 746
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 3 769 984 782 523 2 987 461 107 891
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 41 605 207 41 605 207 984 828
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 34 764 062 34 764 062 889 167
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 4 900 897 4 900 897 860 618
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 41 605 207 41 605 207 124 210
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 34 764 062 34 764 062 28 549
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 29 903 876 29 903 876
P.3 Végső fogyasztási kiadások 29 903 876 29 903 876 860 618
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 113 288 113 288
B.8g Megtakarítások, bruttó 11 701 331 11 701 331 124 210
B.8n Megtakarítások, nettó 4 860 186 4 860 186 28 549
B.12 Folyó külső egyenleg -163 372 -163 372
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 10 740 420 10 740 420 187 066
P.52 Készletváltozás 728 066 728 066
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 69 473 69 473 57
P.51c Állóeszköz-felhasználás -6 841 145 -6 841 145 -95 661
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 333 943 -333 943
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -1 148 367 1 148 367 138 964
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011