3.1.37.24. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2018(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 2 375 358 3 424 610 979 696 40 918 434
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 6 534 890 6 027 024 1 231 974 22 275 665 6 726 388
P.51c Állóeszköz-felhasználás 1 119 794 1 501 840 114 748 4 009 102
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 5 415 096 4 525 184 1 117 226 18 266 563 6 726 388
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 597 008 4 523 137 657 931 12 032 707
D.11 Bérek és keresetek 547 344 3 770 156 511 773 10 190 892
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 49 664 752 981 146 158 1 841 815
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege -118 083 2 047 87 606 145 672 6 726 388
D.21 Termékadók 7 067 224
D.29 Egyéb termelési adók 154 020 32 772 90 198 560 520
D.31 Terméktámogatások 340 836
D.39 Egyéb termelési támogatások 272 103 30 725 2 592 414 848
B.2g Működési eredmény, bruttó 2 360 280 1 501 840 486 437 10 097 286 0
B.2n Működési eredmény, nettó 1 605 660 0 371 689 6 088 184 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 695 685
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 330 511
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 99 229 1 011 792 2 493 125 4 637 296
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 26 511 766 7 868 146 536 114 6 730 978 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 25 391 972 6 366 306 421 366 2 721 876 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 472 620 1 874 54 632 519 678
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 5 766 267
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 904 506 137 511 41 524
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 622 624 1 411 988 321 620 523 338
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 23 397 167 10 326 276 585 861 6 311 075 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 22 277 373 8 824 436 471 113 2 301 973 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 4 040 279
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 28 298 064 6 285 997 585 861 6 311 075 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 27 178 270 4 784 157 471 113 2 301 973 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 25 423 253 4 480 623
P.3 Végső fogyasztási kiadások 20 522 356 8 520 902
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 113 288
B.8g Megtakarítások, bruttó 2 988 099 1 805 374 472 573 6 311 075 0
B.8n Megtakarítások, nettó 1 868 305 303 534 357 825 2 301 973 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 1 624 746 2 504 837 152 743 6 271 028
P.52 Készletváltozás 12 021 41 212 674 833
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 31 378 1 766 .. 36 272
P.51c Állóeszköz-felhasználás -1 119 794 -1 501 840 -114 748 -4 009 102
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -6 123 6 123 252 -334 195
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 1 524 220 -908 789 325 224 68 748 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011