3.1.37.24. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2018(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 63 194 099 2 211 670 9 451 634 8 910 248
P.11 Piaci kibocsátás 62 168 138 2 198 585 21 035 5 614 403
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 1 025 961 13 085 184 710 3 295 845
P.13 Nem piaci kibocsátás 9 245 889
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 6 726 388
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 6 726 388 22 275 665 1 231 974 6 027 024 6 534 890
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 6 726 388 18 266 563 1 117 226 4 525 184 5 415 096
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 10 097 286 486 437 1 501 840 2 360 280
B.2n Működési eredmény, nettó 0 6 088 184 371 689 0 1 605 660
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 695 685
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 330 511
D.1 Munkavállalói jövedelem 19 077 147
D.11 Bérek és keresetek 16 094 219
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 982 928
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 7 190 341
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 6 729 548
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 460 793
D.4 Tulajdonosi jövedelem 1 270 988 2 542 802 187 757 1 477 883
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 6 730 978 536 114 7 868 146 26 511 766
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 2 721 876 421 366 6 366 306 25 391 972
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 856 929
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 41 425 250 799 5 251 295
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 5 132 888
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 623 212 312 711 668 274 614 024
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 6 311 075 585 861 10 326 276 23 397 167
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 2 301 973 471 113 8 824 436 22 277 373
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 4 900 897
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 6 311 075 585 861 10 326 276 23 397 167
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 2 301 973 471 113 8 824 436 22 277 373
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 113 288
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 6 311 075 472 573 1 805 374 2 988 099
B.8n Megtakarítások, nettó 0 2 301 973 357 825 303 534 1 868 305
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 441 880 24 642 583 209 228 677
D.9 Adott tőketranszfer (–) 36 269 18 996 743 434 30 534
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -1 364 603 -117 106 -917 682 2 592 441
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011