3.1.37.24. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2018(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 34 456 377 34 456 377
P.71 Termékek importja 28 817 832 28 817 832
P.72 Szolgáltatások importja 5 638 545 5 638 545
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 36 364 895 36 364 895
P.61 Termékek exportja 28 271 872 28 271 872
P.62 Szolgáltatások exportja 8 093 023 8 093 023
P.1 Kibocsátás 1 069 659 84 837 310 84 837 310
P.11 Piaci kibocsátás 70 002 161 70 002 161
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 7 186 4 526 787 4 526 787
P.13 Nem piaci kibocsátás 1 062 473 10 308 362 10 308 362
P.2 Folyó termelőfelhasználás 48 213 345 48 213 345
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 6 726 388 6 726 388
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 554 412 43 350 353 43 350 353
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 458 751 36 509 208 36 509 208
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 908 518 -1 908 518
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 95 661 14 541 504 14 541 504
B.2n Működési eredmény, nettó 0 8 065 533 8 065 533
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 695 685 3 695 685
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 330 511 3 330 511
D.1 Munkavállalói jövedelem 19 077 147 278 960 19 356 107
D.11 Bérek és keresetek 16 094 219 255 772 16 349 991
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 982 928 23 188 3 006 116
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 7 190 341 -381 943 6 808 398
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 6 729 548 -3 160 6 726 388
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 460 793 -378 783 82 010
D.4 Tulajdonosi jövedelem 17 732 5 497 162 5 054 265 10 551 427
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 113 144 41 760 148 41 760 148
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 17 483 34 919 003 34 919 003
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 856 929 208 931 3 065 860
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 433 5 543 952 266 538 5 810 490
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 5 132 888 18 675 5 151 563
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 992 888 3 211 109 558 875 3 769 984
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 984 828 41 605 207 41 605 207
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 889 167 34 764 062 34 764 062
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 4 900 897 4 900 897
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 984 828 41 605 207 41 605 207
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 889 167 34 764 062 34 764 062
P.4 Végső fogyasztás 29 903 876 29 903 876
P.3 Végső fogyasztási kiadások 29 903 876 29 903 876
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 113 288 113 288
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 124 210 11 701 331 11 701 331
B.8n Megtakarítások, nettó 28 549 4 860 186 4 860 186
B.12 Folyó külső egyenleg -163 372 -163 372
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 10 740 420 10 740 420
P.52 Készletváltozás 728 066 728 066
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 69 473 69 473
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 237 593 1 516 001 98 955 1 614 956
D.9 Adott tőketranszfer (–) 35 716 864 949 750 007 1 614 956
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 118 300 311 350 -311 350 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011