3.1.37.25 A nemzetgazdaság integrált számlái, 2019(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 37 769 142 37 769 142
P.71 Termékek importja 31 273 096 31 273 096
P.72 Szolgáltatások importja 6 496 046 6 496 046
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 39 104 493 39 104 493
P.61 Termékek exportja 30 276 044 30 276 044
P.62 Szolgáltatások exportja 8 828 449 8 828 449
P.1 Kibocsátás 93 629 658 93 629 658
P.11 Piaci kibocsátás 77 050 014 77 050 014
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 5 189 401 5 189 401
P.13 Nem piaci kibocsátás 11 390 243 11 390 243
P.2 Folyó termelőfelhasználás 53 386 429 53 386 429 523 838
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 7 280 742 7 280 742
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 47 523 971 47 523 971 633 665
P.51c Állóeszköz-felhasználás 7 540 952 7 540 952 106 022
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 39 983 019 39 983 019 527 643
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 335 351 -1 335 351
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 19 659 285 19 659 285 566 975
D.11 Bérek és keresetek 16 721 427 16 721 427 487 859
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 937 858 2 937 858 79 116
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 7 484 420 7 484 420 -39 332
D.21 Termékadók 7 628 253 7 628 253
D.29 Egyéb termelési adók 977 871 977 871 975
D.31 Terméktámogatások 347 511 347 511
D.39 Egyéb termelési támogatások 774 193 774 193 40 307
B.2g Működési eredmény, bruttó 16 190 598 16 190 598 106 022
B.2n Működési eredmény, nettó 9 043 416 9 043 416 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 4 189 668 4 189 668
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 795 898 3 795 898
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 211 024 1 211 024
D.11 Bérek és keresetek 1 045 515 1 045 515
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 165 509 165 509
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 12 192 046 3 032 377 9 159 669 227
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 46 281 687 46 281 687 124 075
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 38 740 735 38 740 735 18 053
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 3 396 161 23 250 3 372 911
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 6 175 388 58 461 6 116 927
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 5 397 845 62 363 5 335 482 12 290
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 3 926 556 704 099 3 222 457 109 941
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 45 991 101 45 991 101 960 111
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 38 450 149 38 450 149 854 089
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 5 219 595 5 219 595 913 454
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 45 991 101 45 991 101 46 657
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 38 450 149 38 450 149 -59 365
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 32 864 627 32 864 627
P.3 Végső fogyasztási kiadások 32 864 627 32 864 627 913 454
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 67 473 67 473
B.8g Megtakarítások, bruttó 13 126 474 13 126 474 46 657
B.8n Megtakarítások, nettó 5 585 522 5 585 522 -59 365
B.12 Folyó külső egyenleg 197 519 197 519
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 12 889 993 12 889 993 205 845
P.52 Készletváltozás 355 350 355 350
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 78 650 78 650 -139
P.51c Állóeszköz-felhasználás -7 540 952 -7 540 952 -106 022
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 46 123 -46 123
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -689 042 689 042 -26 192
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011