3.1.37.25 A nemzetgazdaság integrált számlái, 2019(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 37 569 035 37 569 035
P.71 Termékek importja 31 263 905 31 263 905
P.72 Szolgáltatások importja 6 305 130 6 305 130
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 39 050 821 39 050 821
P.61 Termékek exportja 30 283 776 30 283 776
P.62 Szolgáltatások exportja 8 767 045 8 767 045
P.1 Kibocsátás 92 764 658 92 764 658
P.11 Piaci kibocsátás 76 640 532 76 640 532
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 4 889 988 4 889 988
P.13 Nem piaci kibocsátás 11 234 138 11 234 138
P.2 Folyó termelőfelhasználás 52 494 517 52 494 517 517 562
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 7 243 771 7 243 771
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 47 513 912 47 513 912 619 123
P.51c Állóeszköz-felhasználás 7 541 378 7 541 378 106 025
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 39 972 534 39 972 534 513 098
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 481 786 -1 481 786
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 19 428 544 19 428 544 549 868
D.11 Bérek és keresetek 16 501 006 16 501 006 474 672
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 927 538 2 927 538 75 196
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 7 444 641 7 444 641 -36 770
D.21 Termékadók 7 628 253 7 628 253
D.29 Egyéb termelési adók 975 024 975 024 948
D.31 Terméktámogatások 384 482 384 482
D.39 Egyéb termelési támogatások 774 154 774 154 37 718
B.2g Működési eredmény, bruttó 16 547 027 16 547 027 106 025
B.2n Működési eredmény, nettó 9 399 419 9 399 419 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 4 093 700 4 093 700
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 699 930 3 699 930
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 211 024 1 211 024
D.11 Bérek és keresetek 1 045 515 1 045 515
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 165 509 165 509
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 11 374 814 2 537 993 8 836 821 227
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 46 231 939 46 231 939 124 082
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 38 690 561 38 690 561 18 057
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 3 396 161 23 250 3 372 911
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 6 165 538 58 461 6 107 077
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 5 404 615 62 363 5 342 252 13 746
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 3 905 512 669 733 3 235 779 103 191
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 45 891 378 45 891 378 1 016 182
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 38 350 000 38 350 000 910 157
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 5 524 192 5 524 192 923 817
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 45 891 378 45 891 378 92 365
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 38 350 000 38 350 000 -13 660
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 32 654 543 32 654 543
P.3 Végső fogyasztási kiadások 32 654 543 32 654 543 923 817
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 67 473 67 473
B.8g Megtakarítások, bruttó 13 236 835 13 236 835 92 365
B.8n Megtakarítások, nettó 5 695 457 5 695 457 -13 660
B.12 Folyó külső egyenleg 140 748 140 748
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 12 936 693 12 936 693 238 198
P.52 Készletváltozás 356 705 356 705
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 84 185 84 185 -139
P.51c Állóeszköz-felhasználás -7 541 378 -7 541 378 -106 025
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 21 207 -21 207
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -721 712 721 712 -5 470
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011