3.1.37.25 A nemzetgazdaság integrált számlái, 2019(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 37 769 142 37 769 142
P.71 Termékek importja 31 273 096 31 273 096
P.72 Szolgáltatások importja 6 496 046 6 496 046
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 39 104 493 39 104 493
P.61 Termékek exportja 30 276 044 30 276 044
P.62 Szolgáltatások exportja 8 828 449 8 828 449
P.1 Kibocsátás 1 157 503 93 629 658 93 629 658
P.11 Piaci kibocsátás 77 050 014 77 050 014
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 11 013 5 189 401 5 189 401
P.13 Nem piaci kibocsátás 1 146 490 11 390 243 11 390 243
P.2 Folyó termelőfelhasználás 53 386 429 53 386 429
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 7 280 742 7 280 742
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 633 665 47 523 971 47 523 971
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 527 643 39 983 019 39 983 019
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 335 351 -1 335 351
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 106 022 16 190 598 16 190 598
B.2n Működési eredmény, nettó 0 9 043 416 9 043 416
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 4 189 668 4 189 668
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 795 898 3 795 898
D.1 Munkavállalói jövedelem 20 496 444 373 865 20 870 309
D.11 Bérek és keresetek 17 422 864 344 078 17 766 942
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 3 073 580 29 787 3 103 367
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 7 857 284 -372 864 7 484 420
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 7 276 865 3 877 7 280 742
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 580 419 -376 741 203 678
D.4 Tulajdonosi jövedelem 18 280 6 707 362 5 484 684 12 192 046
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 124 075 46 281 687 46 281 687
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 18 053 38 740 735 38 740 735
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 3 146 646 249 515 3 396 161
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 433 5 868 299 307 089 6 175 388
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 5 377 573 20 272 5 397 845
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 957 834 3 364 673 561 883 3 926 556
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 960 111 45 991 101 45 991 101
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 854 089 38 450 149 38 450 149
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 5 219 595 5 219 595
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 960 111 45 991 101 45 991 101
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 854 089 38 450 149 38 450 149
P.4 Végső fogyasztás 32 864 627 32 864 627
P.3 Végső fogyasztási kiadások 32 864 627 32 864 627
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 67 473 67 473
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 46 657 13 126 474 13 126 474
B.8n Megtakarítások, nettó -59 365 5 585 522 5 585 522
B.12 Folyó külső egyenleg 197 519 197 519
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 12 889 993 12 889 993
P.52 Készletváltozás 355 350 355 350
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 78 650 78 650
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 178 400 1 905 723 159 600 2 065 323
D.9 Adott tőketranszfer (–) 45 543 1 065 285 1 000 038 2 065 323
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -3 484 178 899 -178 899 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011