3.1.37.25 A nemzetgazdaság integrált számlái, 2019(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 69 157 775 2 534 939 10 474 308 10 305 133
P.11 Piaci kibocsátás 68 029 785 2 518 671 19 969 6 481 589
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 1 127 990 16 268 210 586 3 823 544
P.13 Nem piaci kibocsátás 10 243 753
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 7 280 742
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 7 280 742 24 063 517 1 443 944 6 560 586 7 541 517
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 7 280 742 19 670 048 1 312 929 4 873 495 6 318 162
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 10 965 051 639 744 1 687 091 2 792 690
B.2n Működési eredmény, nettó 0 6 571 582 508 729 0 1 963 105
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 4 189 668
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 795 898
D.1 Munkavállalói jövedelem 20 496 444
D.11 Bérek és keresetek 17 422 864
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 3 073 580
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 7 857 284
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 7 276 865
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 580 419
D.4 Tulajdonosi jövedelem 1 482 930 3 204 803 193 589 1 807 760
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 7 548 464 756 412 8 677 371 29 175 365
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 3 154 995 625 397 6 990 280 27 952 010
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 3 146 646
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 46 728 237 880 5 583 258
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 5 377 573
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 711 114 360 726 661 313 673 686
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 7 173 400 732 060 11 453 659 25 671 871
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 2 779 931 601 045 9 766 568 24 448 516
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 5 219 595
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 7 173 400 732 060 11 453 659 25 671 871
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 2 779 931 601 045 9 766 568 24 448 516
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 67 473
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 7 173 400 664 587 2 044 275 3 197 555
B.8n Megtakarítások, nettó 0 2 779 931 533 572 357 184 1 974 200
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 540 677 15 535 853 283 317 828
D.9 Adott tőketranszfer (–) 71 358 13 711 903 132 31 541
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -1 369 413 131 529 -991 292 2 411 559
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011