3.1.37.25 A nemzetgazdaság integrált számlái, 2019(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 2 763 616 3 913 722 1 090 995 45 094 258
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 7 541 517 6 560 586 1 443 944 24 063 517 7 280 742
P.51c Állóeszköz-felhasználás 1 223 355 1 687 091 131 015 4 393 469
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 6 318 162 4 873 495 1 312 929 19 670 048 7 280 742
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 649 628 4 865 016 714 633 12 863 033
D.11 Bérek és keresetek 600 160 4 095 038 556 360 10 982 010
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 49 468 769 978 158 273 1 881 023
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege -90 469 8 479 89 567 235 433 7 280 742
D.21 Termékadók 7 628 253
D.29 Egyéb termelési adók 186 294 35 502 93 092 662 008
D.31 Terméktámogatások 347 511
D.39 Egyéb termelési támogatások 276 763 27 023 3 525 426 575
B.2g Működési eredmény, bruttó 2 792 690 1 687 091 639 744 10 965 051 0
B.2n Működési eredmény, nettó 1 963 105 0 508 729 6 571 582 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 4 189 668
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 795 898
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 111 197 1 060 593 3 088 135 4 899 517
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 29 175 365 8 677 371 756 412 7 548 464 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 27 952 010 6 990 280 625 397 3 154 995 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 745 388 3 028 91 550 532 945
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 6 116 927
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 5 105 346 170 877 46 969
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 692 438 1 506 555 360 531 552 992
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 25 671 871 11 453 659 732 060 7 173 400 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 24 448 516 9 766 568 601 045 2 779 931 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 4 306 141
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 30 891 466 7 147 518 732 060 7 173 400 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 29 668 111 5 460 427 601 045 2 779 931 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 27 761 384 5 103 243
P.3 Végső fogyasztási kiadások 22 541 789 9 409 384
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 67 473
B.8g Megtakarítások, bruttó 3 197 555 2 044 275 664 587 7 173 400 0
B.8n Megtakarítások, nettó 1 974 200 357 184 533 572 2 779 931 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 1 863 672 2 928 024 201 602 7 690 850
P.52 Készletváltozás 8 825 29 988 316 537
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 37 255 6 568 .. 34 966
P.51c Állóeszköz-felhasználás -1 223 355 -1 687 091 -131 015 -4 393 469
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -17 713 17 713 332 -46 455
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 1 591 803 -987 867 464 477 -353 179 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011