3.1.16.2. Az adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Kormányzat (1995–)(1/4)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Soregyezőség 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
D.2 Termelési és importadók 1=2+26 1 011 450 1 193 425 1 350 316 1 613 731 1 887 908 2 200 464 2 366 876
D.21 Termékadók 2=3+4+13 993 100 1 161 974 1 307 419 1 560 225 1 822 874 2 124 245 2 278 619
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 3 431 422 519 112 658 072 793 230 924 822 1 159 959 1 230 216
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 4=5+6 284 183 280 037 200 093 163 795 168 537 171 767 171 031
D.2121 Importvámok 5 249 431 248 709 161 300 131 593 141 082 137 731 125 013
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és az importvámok kivételével 6=7+..+12 34 752 31 328 38 793 32 202 27 455 34 036 46 018
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek 7
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek 8
D.2122C Jövedéki adók 9 34 752 31 328 38 793 32 202 27 455 34 036 46 018
D.2122D Általános forgalmi adók 10
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 11
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége 12
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 13=14+..+25 277 495 362 825 449 254 603 200 729 515 792 519 877 372
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 14 201 141 243 436 291 129 402 463 458 432 484 673 512 070
D.214B Bélyegilletékek 15
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 16 20 252 28 680 33 695 40 024 45 714 52 754 63 902
D.214D Gépjármű-nyilvántartási adók 17
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 18 786 1 584 2 345 3 795 4 168 4 606 5 299
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 19 6 761 9 248 12 202 14 627 17 789 29 089 34 573
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 20 1 640 2 017
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 21 1 684 2 410 2 096 3 625 4 493 4 571 5 083
D.214I Általános forgalmi adók 22 42 777 72 105 101 258 132 205 190 805 206 556 246 220
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége 23
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek 24
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 25 4 094 5 362 6 529 6 461 8 114 8 630 8 208
D.29 Egyéb termelési adók 26=27+..+34 18 350 31 451 42 897 53 506 65 034 76 219 88 257
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 27 5 320 10 070 12 993 15 504 19 715 22 090 30 671
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 28 3 494 8 798 9 750 11 005 14 519 19 581 15 849
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 29 3 264 4 451 10 666 9 739 14 434 16 721 19 594
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 30
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 31 6 272 8 132 9 488 13 698 12 969 16 870 16 068
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 32
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer) 33
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 34 3 560 3 397 957 6 075
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 35=36+47 491 533 639 873 767 415 904 213 1 070 581 1 282 079 1 524 088
D.51 Jövedelemadók 36=38+41+44+..+46 482 584 627 011 750 681 885 028 1 049 136 1 254 204 1 494 748
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 37=38+39 376 308 500 097 586 525 667 734 786 681 961 482 1 142 892
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 38 .. .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adók 39 .. .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 40=41+42 106 276 126 914 164 156 217 294 262 455 292 722 351 856
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 41 .. .. .. .. .. .. ..
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adók 42 .. .. .. .. .. .. ..
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adók 43 .. .. .. .. .. .. ..
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók 44=39+42+43 .. .. .. .. .. .. ..
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók 45
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 46
D.59 Egyéb folyó adók 47=48+..+53 8 949 12 862 16 734 19 185 21 445 27 875 29 340
D.59A Tőkére kivetett folyó adók 48
D.59B Fejadók 49
D.59C Költségadók 50
D.59D. Háztartások által engedélyekért fizetett adók 51 6 785 9 381 12 287 13 798 15 841 20 375 20 976
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 52
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 53 2 164 3 481 4 447 5 387 5 604 7 500 8 364
D.91 Tőkeadók 54=55+..+57 3 120 3 518 4 738 5 942 6 338 7 110 8 846
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 55 2 546 2 733 3 652 4 324 4 892 5 460 6 652
D.91B Tőkeilleték 56 574 785 1 086 1 618 1 446 1 650 2 194
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók 57
ODA Összes adóbevétel 58=1+35+54 1 506 103 1 836 816 2 122 469 2 523 886 2 964 827 3 489 653 3 899 810
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 59=60-63+66+69+77 851 026 973 704 1 224 563 1 426 532 1 519 358 1 748 993 1 971 090
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 60=61+62=64+65 679 992 784 424 990 998 1 159 049 1 200 524 1 397 529 1 548 544
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 61 679 992 784 424 990 998 1 159 049 1 200 524 1 397 529 1 548 544
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 62
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjai 63
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai 64 348 590 407 606 466 438 588 509 619 232 747 370 809 104
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 65 331 402 376 818 524 560 570 540 581 292 650 159 739 440
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 66=67+68 3 622 4 431 5 803 6 451 9 644 10 064 9 773
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai 67
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékai 68 3 622 4 431 5 803 6 451 9 644 10 064 9 773
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 69=70+71=72+76 167 412 184 849 227 762 261 032 309 190 341 400 412 773
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékai 70 87 796 98 307 121 216 151 566 175 801 189 532 220 261
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 71 79 616 86 542 106 546 109 466 133 389 151 868 192 512
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 72=73+74+75 167 412 184 849 227 762 260 239 308 103 340 127 411 012
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 73 130 433 144 159 185 755 216 956 259 213 283 591 334 828
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 74 19 773 23 651 26 959 28 096 29 547 39 138 60 244
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 75 17 206 17 039 15 048 15 187 19 343 17 398 15 940
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 76 793 1 087 1 273 1 761
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásai 77=78+79
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékai 78
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékai 79
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részérea 80=81+..+86+90
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadók 81
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adók 82
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadók 83
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adók 84
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 85
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 86=87+..+89
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 87
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 88
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 89
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadók 90
ODB adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 91=1+35+54+59- 66-77-80 2 353 507 2 806 089 3 341 229 3 943 967 4 474 541 5 228 582 5 861 127
ODC adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)b 92=1+35+54+59-80 2 357 129 2 810 520 3 347 032 3 950 418 4 484 185 5 238 646 5 870 900
ODD adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 93=1+35+54+59- 66-77-62-76-80 2 353 507 2 806 089 3 341 229 3 943 174 4 473 454 5 227 309 5 859 366
aAmelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek meg.  bA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011