3.1.16.2. Az adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Kormányzat (1995–)(2/4)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Soregyezőség 2002 2003 2004 2005 2006 2007
D.2 Termelési és importadók 1=2+26 2 595 863 2 973 426 3 361 797 3 456 702 3 622 378 4 028 971
D.21 Termékadók 2=3+4+13 2 493 585 2 862 043 3 220 214 3 299 530 3 448 459 3 821 322
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 3 1 340 914 1 539 868 1 831 647 1 856 547 1 800 345 2 013 271
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 4=5+6 184 041 203 886 45 101 1 738 2 186 679
D.2121 Importvámok 5 129 341 132 638 31 953 -797 -195 -202
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és az importvámok kivételével 6=7+..+12 54 700 71 248 13 148 2 535 2 381 881
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek 7
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek 8
D.2122C Jövedéki adók 9 54 700 71 248 13 148 2 535 2 381 881
D.2122D Általános forgalmi adók 10
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 11
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége 12
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 13=14+..+25 968 630 1 118 289 1 343 466 1 441 245 1 645 928 1 807 372
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 14 565 370 616 865 673 690 708 080 790 494 847 832
D.214B Bélyegilletékek 15
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 16 71 415 98 526 111 328 112 491 118 881 117 466
D.214D Gépjármű-nyilvántartási adók 17 57 010 68 279 88 412 98 874
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 18 6 667 7 741 7 823 7 342 7 824 8 432
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 19 39 892 49 140 61 298 67 426 71 449 71 811
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 20 2 426 2 970 2 821 3 227 3 403 4 596
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 21 1 668 24
D.214I Általános forgalmi adók 22 271 983 331 975 419 120 467 897 553 398 648 196
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége 23
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek 24
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 25 9 209 11 048 10 376 6 503 12 067 10 165
D.29 Egyéb termelési adók 26=27+..+34 102 278 111 383 141 583 157 172 173 919 207 649
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 27 34 212 39 821 44 774 50 881 54 878 62 868
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 28 16 272 20 091 30 261 32 489 33 780 42 945
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 29 22 544 24 206 32 325 40 612 44 912 61 641
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 30
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 31 18 016 20 705 21 650 25 732 25 579 25 093
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 32 6 513 3 218 5 708 8 302
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer) 33
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 34 11 234 6 560 6 060 4 240 9 062 6 800
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 35=36+47 1 722 545 1 780 328 1 850 618 1 973 356 2 210 875 2 577 587
D.51 Jövedelemadók 36=38+41+44+..+46 1 690 969 1 738 935 1 801 321 1 915 350 2 153 953 2 517 042
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 37=38+39 1 294 413 1 325 273 1 363 283 1 449 725 1 599 001 1 816 574
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 38 .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adók 39 .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 40=41+42 396 556 413 662 438 038 465 625 554 952 700 268
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 41 .. .. .. .. .. ..
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adók 42 .. .. .. .. .. ..
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adók 43 .. .. .. .. .. ..
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók 44=39+42+43 .. .. .. .. .. ..
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók 45
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 46 200
D.59 Egyéb folyó adók 47=48+..+53 31 576 41 393 49 297 58 006 56 922 60 545
D.59A Tőkére kivetett folyó adók 48
D.59B Fejadók 49
D.59C Költségadók 50
D.59D. Háztartások által engedélyekért fizetett adók 51 22 774 31 769 38 537 46 092 44 055 46 058
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 52
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 53 8 802 9 624 10 760 11 914 12 867 14 487
D.91 Tőkeadók 54=55+..+57 10 743 12 573 18 585 20 894 21 411 17 087
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 55 8 700 8 613 12 667 15 610 15 801 13 310
D.91B Tőkeilleték 56 2 043 3 960 5 918 5 284 5 610 3 777
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók 57
ODA Összes adóbevétel 58=1+35+54 4 329 151 4 766 327 5 231 000 5 450 952 5 854 664 6 623 645
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 59=60-63+66+69+77 2 213 403 2 383 200 2 559 260 2 781 064 2 996 916 3 465 398
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 60=61+62=64+65 1 727 993 1 845 055 1 952 792 2 139 313 2 248 530 2 443 270
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 61 1 727 993 1 845 055 1 952 792 2 139 313 2 248 530 2 443 270
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 62
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjai 63
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai 64 865 546 949 606 1 008 653 1 111 416 1 210 016 1 515 796
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 65 862 447 895 449 944 139 1 027 897 1 038 514 927 474
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 66=67+68 10 953 14 604 20 577 21 018 22 042 21 113
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai 67
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékai 68 10 953 14 604 20 577 21 018 22 042 21 113
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 69=70+71=72+76 474 457 523 541 585 891 620 733 726 344 1 001 015
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékai 70 251 019 296 656 299 485 306 727 328 309 372 093
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 71 223 438 226 885 286 406 314 006 398 035 628 922
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 72=73+74+75 472 374 521 329 583 645 618 402 724 302 999 253
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 73 395 202 436 624 495 194 522 320 600 352 869 583
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 74 57 876 64 331 65 923 68 253 100 680 96 924
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 75 19 296 20 374 22 528 27 829 23 270 32 746
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 76 2 083 2 212 2 246 2 331 2 042 1 762
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásai 77=78+79
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékai 78
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékai 79
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részérea 80=81+..+86+90
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadók 81
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adók 82
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadók 83
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adók 84
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 85
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 86=87+..+89
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 87
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 88
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 89
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadók 90
ODB adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 91=1+35+54+59- 66-77-80 6 531 601 7 134 923 7 769 683 8 210 998 8 829 538 10 067 930
ODC adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)b 92=1+35+54+59-80 6 542 554 7 149 527 7 790 260 8 232 016 8 851 580 10 089 043
ODD adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 93=1+35+54+59- 66-77-62-76-80 6 529 518 7 132 711 7 767 437 8 208 667 8 827 496 10 066 168
aAmelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek meg.  bA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011