3.1.16.2. Az adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Kormányzat (1995–)(3/4)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Soregyezőség 2008 2009 2010 2011 2012 2013
D.2 Termelési és importadók 1=2+26 4 216 391 4 314 730 4 725 742 4 903 236 5 366 133 5 629 253
D.21 Termékadók 2=3+4+13 3 994 305 4 066 648 4 291 067 4 433 540 4 841 093 5 001 465
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 3 2 068 438 2 192 234 2 325 608 2 379 253 2 627 571 2 693 555
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 4=5+6 2 663 3 137 2 030 2 173 35
D.2121 Importvámok 5 -51 -56 -9
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és az importvámok kivételével 6=7+..+12 2 714 3 193 2 039 2 173 35
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek 7
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek 8
D.2122C Jövedéki adók 9 2 714 3 193 2 039 2 173 35
D.2122D Általános forgalmi adók 10
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 11
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége 12
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 13=14+..+25 1 923 204 1 871 277 1 963 429 2 052 114 2 213 487 2 307 910
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 14 890 817 911 598 880 054 908 812 994 776 963 301
D.214B Bélyegilletékek 15
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 16 140 555 118 481 77 618 68 905 79 869 64 708
D.214D Gépjármű-nyilvántartási adók 17 86 775 33 552 30 039 34 479 13 671 15 608
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 18 8 676 7 433 1 096 136 207 105
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 19 73 294 65 050 62 718 64 088 61 452 41 316
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 20 5 018 4 841 4 018 3 416 25 927 51 401
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 21 18 322 346 136
D.214I Általános forgalmi adók 22 709 369 721 942 904 581 945 302 967 448 772 315
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége 23
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek 24
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 25 8 700 8 380 3 305 26 976 51 815 53 020
D.29 Egyéb termelési adók 26=27+..+34 222 086 248 082 434 675 469 696 525 040 627 788
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 27 71 735 77 247 82 401 91 355 113 871 177 074
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 28 43 575 64 204 71 064 71 852 80 781 72 490
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 29 63 403 67 977 113 688 128 408 156 381 206 403
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 30
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 31 24 801 24 346 157 935 163 843 164 290 154 392
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 32 10 691 11 073 6 939 6 606 7 603 17 318
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer) 33
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 34 7 881 3 235 2 648 7 632 2 114 111
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 35=36+47 2 792 991 2 539 015 2 127 905 1 769 071 1 946 962 1 978 897
D.51 Jövedelemadók 36=38+41+44+..+46 2 728 474 2 476 360 2 064 319 1 706 179 1 880 924 1 905 475
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 37=38+39 2 033 568 1 897 169 1 734 663 1 367 832 1 513 186 1 501 244
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 38 .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adók 39 .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 40=41+42 694 865 555 021 312 598 321 441 362 088 350 153
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 41 .. .. .. .. .. ..
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adók 42 .. .. .. .. .. ..
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adók 43 .. .. .. .. .. ..
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók 44=39+42+43 .. .. .. .. .. ..
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók 45
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 46 41 24 170 17 058 16 906 5 650 54 078
D.59 Egyéb folyó adók 47=48+..+53 64 517 62 655 63 586 62 892 66 038 73 422
D.59A Tőkére kivetett folyó adók 48
D.59B Fejadók 49
D.59C Költségadók 50
D.59D. Háztartások által engedélyekért fizetett adók 51 48 590 46 383 46 950 44 346 44 526 50 732
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 52
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 53 15 927 16 272 16 636 18 546 21 512 22 690
D.91 Tőkeadók 54=55+..+57 16 526 13 669 8 752 7 462 7 510 7 188
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 55 11 447 9 261 6 264 6 500 5 654 5 307
D.91B Tőkeilleték 56 5 079 4 408 2 488 962 1 856 1 881
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók 57
ODA Összes adóbevétel 58=1+35+54 7 025 908 6 867 414 6 862 399 6 679 769 7 320 605 7 615 338
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 59=60-63+66+69+77 3 667 952 3 411 895 3 247 065 3 686 046 3 961 432 4 061 836
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 60=61+62=64+65 2 595 232 2 375 333 2 073 190 2 186 120 2 350 362 2 383 945
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 61 2 595 232 2 375 333 2 073 190 2 186 120 2 350 362 2 383 945
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 62
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjai 63
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai 64 1 843 856 1 777 818 1 800 864 1 899 770 2 023 388 2 263 105
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 65 751 376 597 515 272 326 286 350 326 974 120 840
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 66=67+68 23 150 23 835 24 841 23 039 20 664 21 669
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai 67
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékai 68 23 150 23 835 24 841 23 039 20 664 21 669
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 69=70+71=72+76 1 049 570 1 012 727 1 149 034 1 476 887 1 590 406 1 656 222
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékai 70 455 717 449 301 538 912 869 865 853 410 876 580
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 71 593 853 563 426 610 122 607 022 736 996 779 642
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 72=73+74+75 1 047 778 1 011 101 1 147 449 1 475 211 1 588 816 1 654 719
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 73 906 250 869 328 1 025 375 1 346 432 1 459 104 1 583 675
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 74 97 006 87 319 62 391 66 089 63 670 37 027
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 75 44 522 54 454 59 683 62 690 66 042 34 017
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 76 1 792 1 626 1 585 1 676 1 590 1 503
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásai 77=78+79
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékai 78
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékai 79
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részérea 80=81+..+86+90
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadók 81
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adók 82
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadók 83
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adók 84
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 85
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 86=87+..+89
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 87
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 88
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 89
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadók 90
ODB adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 91=1+35+54+59- 66-77-80 10 670 710 10 255 474 10 084 623 10 342 776 11 261 373 11 655 505
ODC adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)b 92=1+35+54+59-80 10 693 860 10 279 309 10 109 464 10 365 815 11 282 037 11 677 174
ODD adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 93=1+35+54+59- 66-77-62-76-80 10 668 918 10 253 848 10 083 038 10 341 100 11 259 783 11 654 002
aAmelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek meg.  bA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011