3.1.16.2. Az adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Kormányzat (1995–)(4/4)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Soregyezőség 2013 2014 2015 2016 2017 2018
D.2 Termelési és importadók 1=2+26 5 648 582 6 067 757 6 519 349 6 540 395 7 023 760 7 842 705
D.21 Termékadók 2=3+4+13 5 020 794 5 403 974 5 812 090 5 857 113 6 264 001 7 011 759
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 3 2 693 555 3 011 162 3 309 540 3 299 840 3 626 566 4 129 537
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 4=5+6
D.2121 Importvámok 5
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és az importvámok kivételével 6=7+..+12
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek 7
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek 8
D.2122C Jövedéki adók 9
D.2122D Általános forgalmi adók 10
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 11
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége 12
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 13=14+..+25 2 327 239 2 392 812 2 502 550 2 557 273 2 637 435 2 882 222
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 14 963 301 995 543 1 077 465 1 111 633 1 113 593 1 223 998
D.214B Bélyegilletékek 15
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 16 64 708 81 879 93 389 113 564 129 831 147 562
D.214D Gépjármű-nyilvántartási adók 17 15 608 18 810 21 410 23 647 25 021 25 353
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 18 105 4 228 5 802 13 182 4 823 14 055
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 19 41 316 45 830 44 972 33 126 38 066 39 265
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 20 51 401 52 649 57 802 65 746 73 633 83 811
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 21 346 136 340 172 271 255 263 504 281 982 323 832
D.214I Általános forgalmi adók 22 772 315 780 558 840 425 854 813 886 156 965 438
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége 23
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek 24
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 25 72 349 73 143 90 030 78 058 84 330 58 908
D.29 Egyéb termelési adók 26=27+..+34 627 788 663 783 707 259 683 282 759 759 830 946
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 27 177 074 178 179 186 997 194 673 202 198 203 696
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 28 72 490 71 889 73 264 73 710 76 865 81 168
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 29 206 403 221 277 241 721 270 323 340 146 410 155
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 30
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 31 154 392 171 961 181 845 113 681 115 638 103 654
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 32 17 318 20 477 23 432 30 895 24 912 32 273
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer) 33
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 34 111
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 35=36+47 1 978 897 2 191 687 2 376 176 2 616 913 2 804 826 2 856 929
D.51 Jövedelemadók 36=38+41+44+..+46 1 905 475 2 120 234 2 299 758 2 538 148 2 725 628 2 773 471
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 37=38+39 1 501 244 1 598 030 1 698 455 1 720 725 1 951 872 2 201 574
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 38 .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adók 39 .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 40=41+42 350 153 487 241 559 679 771 188 720 626 512 240
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 41 .. .. .. .. .. ..
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adók 42 .. .. .. .. .. ..
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adók 43 .. .. .. .. .. ..
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók 44=39+42+43 .. .. .. .. .. ..
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók 45
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 46 54 078 34 963 41 624 46 235 53 130 59 657
D.59 Egyéb folyó adók 47=48+..+53 73 422 71 453 76 418 78 765 79 198 83 458
D.59A Tőkére kivetett folyó adók 48 227 743 816 534
D.59B Fejadók 49
D.59C Költségadók 50
D.59D. Háztartások által engedélyekért fizetett adók 51 50 732 48 505 51 536 51 622 49 988 52 999
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 52
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 53 22 690 22 948 24 655 26 400 28 394 29 925
D.91 Tőkeadók 54=55+..+57 7 188 9 546 11 199 13 997 18 436 16 355
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 55 5 307 6 179 7 373 8 278 9 393 8 519
D.91B Tőkeilleték 56 1 881 3 367 3 826 5 719 9 043 7 836
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók 57
ODA Összes adóbevétel 58=1+35+54 7 634 667 8 268 990 8 906 724 9 171 305 9 847 022 10 715 989
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 59=60-63+66+69+77 4 061 836 4 339 852 4 629 838 4 973 683 5 018 200 5 250 862
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 60=61+62=64+65 2 383 945 2 590 549 2 763 007 2 987 424 2 764 442 2 728 855
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 61 2 383 945 2 590 549 2 763 007 2 987 424 2 764 442 2 728 855
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 62
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjai 63
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai 64 2 263 105 2 339 635 2 221 912 2 152 455 1 893 809 2 016 128
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 65 120 840 250 914 541 095 834 969 870 633 712 727
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 66=67+68 21 669 24 486 28 783 14 824 18 618 22 376
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai 67
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékai 68 21 669 24 486 28 783 14 824 18 618 22 376
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 69=70+71=72+76 1 656 222 1 724 817 1 838 048 1 971 435 2 235 140 2 499 631
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékai 70 876 580 909 892 970 219 1 042 993 1 190 567 1 336 665
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 71 779 642 814 925 867 829 928 442 1 044 573 1 162 966
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 72=73+74+75 1 654 719 1 723 433 1 836 867 1 970 200 2 233 977 2 498 541
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 73 1 583 675 1 659 428 1 767 267 1 899 267 2 163 857 2 427 420
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 74 37 027 36 429 40 501 41 353 39 818 39 611
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 75 34 017 27 576 29 099 29 580 30 302 31 510
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 76 1 503 1 384 1 181 1 235 1 163 1 090
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásai 77=78+79
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékai 78
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékai 79
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részérea 80=81+..+86+90
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadók 81
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adók 82
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadók 83
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adók 84
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 85
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 86=87+..+89
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 87
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 88
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 89
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadók 90
ODB adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 91=1+35+54+59- 66-77-80 11 674 834 12 584 356 13 507 779 14 130 164 14 846 604 15 944 475
ODC adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)b 92=1+35+54+59-80 11 696 503 12 608 842 13 536 562 14 144 988 14 865 222 15 966 851
ODD adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 93=1+35+54+59- 66-77-62-76-80 11 673 331 12 582 972 13 506 598 14 128 929 14 845 441 15 943 385
aAmelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek meg.  bA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.  Előzetes adat  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011