3.1.16.3. Az adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Központi kormányzat
(1995–)(1/4)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Soregyezőség 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
D.2 Termelési és importadók 1=2+26 955 544 1 097 472 1 222 161 1 448 165 1 665 699 1 951 769 2 067 890
D.21 Termékadók 2=3+4+13 944 528 1 081 292 1 198 186 1 416 973 1 628 919 1 911 073 2 020 496
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 3 431 422 519 112 658 072 793 230 924 822 1 159 959 1 230 216
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 4=5+6 284 183 280 037 200 093 163 795 168 537 171 767 171 031
D.2121 Importvámok 5 249 431 248 709 161 300 131 593 141 082 137 731 125 013
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és az importvámok kivételével 6=7+..+12 34 752 31 328 38 793 32 202 27 455 34 036 46 018
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek 7
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek 8
D.2122C Jövedéki adók 9 34 752 31 328 38 793 32 202 27 455 34 036 46 018
D.2122D Általános forgalmi adók 10
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 11
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége 12
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 13=14+..+25 228 923 282 143 340 021 459 948 535 560 579 347 619 249
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 14 201 141 243 436 291 129 402 463 458 432 484 673 512 070
D.214B Bélyegilletékek 15
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 16 10 062 14 504 17 289 20 613 23 449 26 405 32 239
D.214D Gépjármű-nyilvántartási adók 17
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 18 786 1 584 2 345 3 795 4 168 4 606 5 299
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 19 6 761 9 248 12 202 14 627 17 789 29 089 34 573
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 20 1 640 2 017
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 21 1 492 2 034 1 626 3 088 3 875 4 571 5 083
D.214I Általános forgalmi adók 22 4 587 5 975 8 901 8 901 19 733 19 733 19 760
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége 23
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek 24
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 25 4 094 5 362 6 529 6 461 8 114 8 630 8 208
D.29 Egyéb termelési adók 26=27+..+34 11 016 16 180 23 975 31 192 36 780 40 696 47 394
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 27
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 28 1 997 4 353 4 716 5 289 7 334 7 340 6 849
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 29 2 747 3 695 9 771 8 645 13 080 15 529 18 402
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 30
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 31 6 272 8 132 9 488 13 698 12 969 16 870 16 068
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 32
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer) 33
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 34 3 560 3 397 957 6 075
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 35=36+47 394 759 532 496 624 417 716 485 867 592 1 025 569 1 221 851
D.51 Jövedelemadók 36=38+41+44+..+46 388 955 525 737 615 029 705 938 856 018 1 009 748 1 205 947
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 37=38+39 282 679 398 823 450 873 488 644 593 563 717 026 854 091
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 38 .. .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adók 39 .. .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 40=41+42 106 276 126 914 164 156 217 294 262 455 292 722 351 856
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 41 .. .. .. .. .. .. ..
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adók 42 .. .. .. .. .. .. ..
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adók 43 .. .. .. .. .. .. ..
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók 44=39+42+43 .. .. .. .. .. .. ..
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók 45
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 46
D.59 Egyéb folyó adók 47=48+..+53 5 804 6 759 9 388 10 547 11 574 15 821 15 904
D.59A Tőkére kivetett folyó adók 48
D.59B Fejadók 49
D.59C Költségadók 50
D.59D. Háztartások által engedélyekért fizetett adók 51 5 804 6 759 9 388 10 547 11 574 15 821 15 904
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 52
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 53
D.91 Tőkeadók 54=55+..+57 1 847 2 185 2 912 3 826 3 946 4 380 5 528
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 55 1 273 1 400 1 826 2 208 2 500 2 730 3 334
D.91B Tőkeilleték 56 574 785 1 086 1 618 1 446 1 650 2 194
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók 57
ODA Összes adóbevétel 58=1+35+54 1 352 150 1 632 153 1 849 490 2 168 476 2 537 237 2 981 718 3 295 269
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 59=60-63+66+69+77 74 303 90 390 123 189 134 345 127 085 145 049 169 766
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 60=61+62=64+65 54 367 67 947 91 746 98 869 84 002 95 355 112 595
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 61 54 367 67 947 91 746 98 869 84 002 95 355 112 595
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 62
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjai 63
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai 64
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 65 54 367 67 947 91 746 98 869 84 002 95 355 112 595
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 66=67+68 1 468 1 770 2 472 2 972 5 749 6 120 5 600
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai 67
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékai 68 1 468 1 770 2 472 2 972 5 749 6 120 5 600
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 69=70+71=72+76 18 468 20 673 28 971 32 504 37 334 43 574 51 571
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékai 70
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 71 18 468 20 673 28 971 32 504 37 334 43 574 51 571
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 72=73+74+75 18 468 20 673 28 971 32 504 37 334 43 574 51 571
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 73 18 468 20 673 28 971 32 504 37 334 43 574 51 571
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 74
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 75
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 76
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásai 77=78+79
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékai 78
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékai 79
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részérea 80=81+..+86+90
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadók 81
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adók 82
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadók 83
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adók 84
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 85
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 86=87+..+89
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 87
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 88
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 89
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadók 90
ODB adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 91=1+35+54+59- 66-77-80 1 424 985 1 720 773 1 970 207 2 299 849 2 658 573 3 120 647 3 459 435
ODC adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)b 92=1+35+54+59-80 1 426 453 1 722 543 1 972 679 2 302 821 2 664 322 3 126 767 3 465 035
ODD adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 93=1+35+54+59-66- 77-62-76-80 1 424 985 1 720 773 1 970 207 2 299 849 2 658 573 3 120 647 3 459 435
aAmelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek meg.  bA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011