3.1.16.3. Az adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Központi kormányzat
(1995–)(4/4)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Soregyezőség 2014 2015 2016 2017 2018 2019
D.2 Termelési és importadók 1=2+26 5 288 820 5 660 760 5 647 107 6 075 212 6 803 911 7 441 734
D.21 Termékadók 2=3+4+13 4 773 000 5 102 771 5 121 395 5 484 456 6 144 480 6 648 084
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 3 3 011 162 3 309 540 3 299 838 3 626 566 4 129 537 4 526 757
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 4=5+6
D.2121 Importvámok 5
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és az importvámok kivételével 6=7+..+12
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek 7
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek 8
D.2122C Jövedéki adók 9
D.2122D Általános forgalmi adók 10
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 11
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége 12
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 13=14+..+25 1 761 838 1 793 231 1 821 557 1 857 890 2 014 943 2 121 327
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 14 995 543 1 077 465 1 111 633 1 113 593 1 223 997 1 258 616
D.214B Bélyegilletékek 15
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 16 81 879 93 389 113 564 129 831 147 562 168 708
D.214D Gépjármű-nyilvántartási adók 17 18 810 21 410 23 647 25 021 25 353 25 088
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 18 4 228 5 802 13 182 4 823 14 055 6 451
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 19 45 830 44 972 33 126 38 065 39 265 39 656
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 20 28 747 30 108 32 870 35 729 40 010 87 784
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 21 340 172 271 255 263 504 281 982 323 832 342 448
D.214I Általános forgalmi adók 22 194 780 180 094 173 267 167 314 164 759 159 820
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége 23
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek 24
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 25 51 849 68 736 56 764 61 532 36 110 32 756
D.29 Egyéb termelési adók 26=27+..+34 515 820 557 989 525 712 590 756 659 431 793 650
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 27 55 021 55 906 55 032 55 042 54 254 54 509
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 28 55 716 56 604 57 090 59 464 62 976 65 638
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 29 211 528 231 438 261 692 327 389 399 070 484 803
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 30
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 31 171 961 181 845 113 681 115 638 103 654 102 727
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 32 20 033 23 040 30 823 24 897 32 036 77 830
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer) 33
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 34 1 561 9 156 7 394 8 326 7 441 8 143
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 35=36+47 2 156 462 2 338 540 2 577 039 2 762 427 2 812 693 3 100 302
D.51 Jövedelemadók 36=38+41+44+..+46 2 120 188 2 299 697 2 538 085 2 725 587 2 773 438 3 059 375
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 37=38+39 1 597 988 1 698 410 1 720 679 1 951 837 2 201 541 2 445 549
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 38 .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adók 39 .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 40=41+42 487 241 559 679 771 188 720 626 512 240 562 271
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 41 .. .. .. .. .. ..
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adók 42 .. .. .. .. .. ..
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adók 43 .. .. .. .. .. ..
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók 44=39+42+43 .. .. .. .. .. ..
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók 45
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 46 34 959 41 608 46 218 53 124 59 657 51 555
D.59 Egyéb folyó adók 47=48+..+53 36 274 38 843 38 954 36 840 39 255 40 927
D.59A Tőkére kivetett folyó adók 48
D.59B Fejadók 49
D.59C Költségadók 50
D.59D. Háztartások által engedélyekért fizetett adók 51 36 274 38 843 38 954 36 840 39 255 40 927
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 52
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 53
D.91 Tőkeadók 54=55+..+57 9 536 10 982 13 728 18 163 16 074 19 760
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 55 6 179 7 373 8 278 9 393 8 519 11 429
D.91B Tőkeilleték 56 3 357 3 609 5 450 8 770 7 555 8 331
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók 57
ODA Összes adóbevétel 58=1+35+54 7 454 818 8 010 282 8 237 874 8 855 802 9 632 678 10 561 796
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 59=60-63+66+69+77 178 208 174 533 255 866 367 871 217 627 304 036
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 60=61+62=64+65 19 988 3 176 89 118 176 221 1 352 65 997
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 61 19 988 3 176 89 118 176 221 1 352 65 997
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 62
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjai 63
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai 64 19 123 2 204 43 8 31 16
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 65 865 972 89 075 176 213 1 321 65 981
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 66=67+68 22 599 26 489 11 426 14 677 17 964 17 126
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai 67
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékai 68 22 599 26 489 11 426 14 677 17 964 17 126
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 69=70+71=72+76 135 621 144 868 155 322 176 973 198 311 220 913
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékai 70
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 71 135 621 144 868 155 322 176 973 198 311 220 913
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 72=73+74+75 135 621 144 868 155 322 176 973 198 311 220 913
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 73 133 498 142 585 153 067 174 723 196 071 218 413
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 74 2 123 2 283 2 255 2 250 2 240 2 500
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 75
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 76
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásai 77=78+79
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékai 78
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékai 79
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részérea 80=81+..+86+90
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadók 81
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adók 82
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadók 83
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adók 84
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 85
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 86=87+..+89
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 87
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 88
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 89
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadók 90
ODB adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 91=1+35+54+59- 66-77-80 7 610 427 8 158 326 8 482 314 9 208 996 9 832 341 10 848 706
ODC adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)b 92=1+35+54+59-80 7 633 026 8 184 815 8 493 740 9 223 673 9 850 305 10 865 832
ODD adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 93=1+35+54+59-66- 77-62-76-80 7 610 427 8 158 326 8 482 314 9 208 996 9 832 341 10 848 706
aAmelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek meg.  bA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.  Előzetes adat  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011