3.1.16.3. Az adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Központi kormányzat
(1995–)(4/4)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Soregyezőség 2013 2014 2015 2016 2017 2018
D.2 Termelési és importadók 1=2+26 4 916 524 5 308 553 5 672 898 5 661 009 6 089 685 6 819 241
D.21 Termékadók 2=3+4+13 4 437 027 4 794 294 5 124 065 5 142 691 5 507 255 6 167 279
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 3 2 693 555 3 011 162 3 309 540 3 299 840 3 626 566 4 129 537
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 4=5+6
D.2121 Importvámok 5
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és az importvámok kivételével 6=7+..+12
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek 7
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek 8
D.2122C Jövedéki adók 9
D.2122D Általános forgalmi adók 10
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 11
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége 12
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 13=14+..+25 1 743 472 1 783 132 1 814 525 1 842 851 1 880 689 2 037 742
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 14 963 301 995 543 1 077 465 1 111 633 1 113 593 1 223 998
D.214B Bélyegilletékek 15
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 16 64 708 81 879 93 389 113 564 129 831 147 562
D.214D Gépjármű-nyilvántartási adók 17 15 608 18 810 21 410 23 647 25 021 25 353
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 18 105 4 228 5 802 13 182 4 823 14 055
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 19 41 316 45 830 44 972 33 126 38 066 39 265
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 20 28 088 28 747 30 108 32 870 35 729 40 010
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 21 346 136 340 172 271 255 263 504 281 982 323 832
D.214I Általános forgalmi adók 22 211 861 194 780 180 094 173 267 167 314 164 759
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége 23
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek 24
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 25 72 349 73 143 90 030 78 058 84 330 58 908
D.29 Egyéb termelési adók 26=27+..+34 479 497 514 259 548 833 518 318 582 430 651 962
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 27 54 939 55 021 55 906 55 032 55 042 54 254
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 28 56 486 55 716 56 604 57 090 59 464 62 976
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 29 196 854 211 528 231 438 261 692 327 389 399 042
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 30
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 31 154 392 171 961 181 845 113 681 115 638 103 654
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 32 16 715 20 033 23 040 30 823 24 897 32 036
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer) 33
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 34 111
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 35=36+47 1 944 022 2 156 462 2 338 540 2 577 039 2 762 427 2 812 693
D.51 Jövedelemadók 36=38+41+44+..+46 1 905 389 2 120 188 2 299 697 2 538 085 2 725 587 2 773 438
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 37=38+39 1 501 176 1 597 988 1 698 410 1 720 679 1 951 837 2 201 541
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 38 .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adók 39 .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 40=41+42 350 153 487 241 559 679 771 188 720 626 512 240
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 41 .. .. .. .. .. ..
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adók 42 .. .. .. .. .. ..
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adók 43 .. .. .. .. .. ..
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók 44=39+42+43 .. .. .. .. .. ..
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók 45
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 46 54 060 34 959 41 608 46 218 53 124 59 657
D.59 Egyéb folyó adók 47=48+..+53 38 633 36 274 38 843 38 954 36 840 39 255
D.59A Tőkére kivetett folyó adók 48
D.59B Fejadók 49
D.59C Költségadók 50
D.59D. Háztartások által engedélyekért fizetett adók 51 38 633 36 274 38 843 38 954 36 840 39 255
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 52
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 53
D.91 Tőkeadók 54=55+..+57 7 188 9 536 10 982 13 728 18 163 16 074
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 55 5 307 6 179 7 373 8 278 9 393 8 519
D.91B Tőkeilleték 56 1 881 3 357 3 609 5 450 8 770 7 555
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók 57
ODA Összes adóbevétel 58=1+35+54 6 867 734 7 474 551 8 022 420 8 251 776 8 870 275 9 648 008
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 59=60-63+66+69+77 146 399 178 208 174 533 255 866 367 871 217 482
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 60=61+62=64+65 19 988 3 176 89 118 176 221 1 352
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 61 19 988 3 176 89 118 176 221 1 352
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 62
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjai 63
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai 64 19 123 2 204 43 8 31
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 65 865 972 89 075 176 213 1 321
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 66=67+68 19 999 22 599 26 489 11 426 14 677 17 819
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai 67
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékai 68 19 999 22 599 26 489 11 426 14 677 17 819
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 69=70+71=72+76 126 400 135 621 144 868 155 322 176 973 198 311
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékai 70
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 71 126 400 135 621 144 868 155 322 176 973 198 311
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 72=73+74+75 126 400 135 621 144 868 155 322 176 973 198 311
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 73 126 400 133 498 142 585 153 067 174 723 196 071
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 74 2 123 2 283 2 255 2 250 2 240
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 75
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 76
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásai 77=78+79
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékai 78
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékai 79
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részérea 80=81+..+86+90
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadók 81
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adók 82
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadók 83
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adók 84
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 85
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 86=87+..+89
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 87
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 88
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 89
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadók 90
ODB adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 91=1+35+54+59- 66-77-80 6 994 134 7 630 160 8 170 464 8 496 216 9 223 469 9 847 671
ODC adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)b 92=1+35+54+59-80 7 014 133 7 652 759 8 196 953 8 507 642 9 238 146 9 865 490
ODD adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 93=1+35+54+59-66- 77-62-76-80 6 994 134 7 630 160 8 170 464 8 496 216 9 223 469 9 847 671
aAmelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek meg.  bA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.  Előzetes adat  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011