3.1.16.3. Az adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Központi kormányzat
(1995–)(3/4)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Soregyezőség 2008 2009 2010 2011 2012 2013
D.2 Termelési és importadók 1=2+26 3 538 345 3 630 466 4 080 963 4 224 435 4 623 991 4 897 195
D.21 Termékadók 2=3+4+13 3 436 483 3 511 141 3 785 880 3 906 444 4 272 766 4 417 698
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 3 2 068 438 2 192 234 2 325 608 2 379 253 2 627 571 2 693 555
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 4=5+6 2 663 3 137 2 030 2 173 35
D.2121 Importvámok 5 -51 -56 -9
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és az importvámok kivételével 6=7+..+12 2 714 3 193 2 039 2 173 35
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek 7
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek 8
D.2122C Jövedéki adók 9 2 714 3 193 2 039 2 173 35
D.2122D Általános forgalmi adók 10
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 11
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége 12
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 13=14+..+25 1 365 382 1 315 770 1 458 242 1 525 018 1 645 160 1 724 143
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 14 890 817 911 598 880 054 908 812 994 776 963 301
D.214B Bélyegilletékek 15
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 16 78 130 66 792 43 628 39 172 69 149 64 708
D.214D Gépjármű-nyilvántartási adók 17 86 775 33 552 30 039 34 479 13 671 15 608
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 18 8 676 7 433 1 096 136 207 105
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 19 73 294 65 050 62 718 64 088 61 452 41 316
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 20 5 018 4 841 4 018 3 416 0 28 088
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 21 18 322 346 136
D.214I Általános forgalmi adók 22 213 972 218 124 433 384 447 939 435 768 211 861
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége 23
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek 24
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 25 8 700 8 380 3 305 26 976 51 815 53 020
D.29 Egyéb termelési adók 26=27+..+34 101 862 119 325 295 083 317 991 351 225 479 497
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 27 54 939
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 28 1 324 23 736 25 946 25 276 34 293 56 486
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 29 57 538 58 467 103 087 116 074 143 566 196 854
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 30
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 31 24 801 23 184 156 828 162 748 163 997 154 392
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 32 10 318 10 703 6 574 6 261 7 255 16 715
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer) 33
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 34 7 881 3 235 2 648 7 632 2 114 111
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 35=36+47 2 753 409 2 497 845 2 083 652 1 723 469 1 900 734 1 944 022
D.51 Jövedelemadók 36=38+41+44+..+46 2 728 319 2 476 266 2 064 155 1 706 077 1 880 816 1 905 389
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 37=38+39 2 033 454 1 897 075 1 734 570 1 367 750 1 513 118 1 501 176
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 38 .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adók 39 .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 40=41+42 694 865 555 021 312 598 321 441 362 088 350 153
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 41 .. .. .. .. .. ..
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adók 42 .. .. .. .. .. ..
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adók 43 .. .. .. .. .. ..
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók 44=39+42+43 .. .. .. .. .. ..
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók 45
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 46 24 170 16 987 16 886 5 610 54 060
D.59 Egyéb folyó adók 47=48+..+53 25 090 21 579 19 497 17 392 19 918 38 633
D.59A Tőkére kivetett folyó adók 48
D.59B Fejadók 49
D.59C Költségadók 50
D.59D. Háztartások által engedélyekért fizetett adók 51 25 090 21 579 19 497 17 392 19 918 38 633
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 52
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 53
D.91 Tőkeadók 54=55+..+57 11 466 9 627 6 009 4 657 6 751 7 188
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 55 6 387 5 219 3 521 3 695 4 895 5 307
D.91B Tőkeilleték 56 5 079 4 408 2 488 962 1 856 1 881
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók 57
ODA Összes adóbevétel 58=1+35+54 6 303 220 6 137 938 6 170 624 5 952 561 6 531 476 6 848 405
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 59=60-63+66+69+77 341 968 288 887 201 995 206 377 206 392 146 399
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 60=61+62=64+65 213 271 163 847 73 705 75 100 60 571
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 61 213 271 163 847 73 705 75 100 60 571
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 62
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjai 63
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai 64
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 65 213 271 163 847 73 705 75 100 60 571
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 66=67+68 17 049 17 993 19 990 18 628 17 686 19 999
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai 67
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékai 68 17 049 17 993 19 990 18 628 17 686 19 999
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 69=70+71=72+76 111 648 107 047 108 300 112 649 128 135 126 400
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékai 70
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 71 111 648 107 047 108 300 112 649 128 135 126 400
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 72=73+74+75 111 648 107 047 108 300 112 649 128 135 126 400
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 73 97 985 96 138 107 819 112 649 128 135 126 400
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 74 13 663 10 909 481
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 75
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 76
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásai 77=78+79
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékai 78
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékai 79
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részérea 80=81+..+86+90
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadók 81
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adók 82
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadók 83
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adók 84
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 85
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 86=87+..+89
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 87
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 88
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 89
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadók 90
ODB adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 91=1+35+54+59- 66-77-80 6 628 139 6 408 832 6 352 629 6 140 310 6 720 182 6 974 805
ODC adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)b 92=1+35+54+59-80 6 645 188 6 426 825 6 372 619 6 158 938 6 737 868 6 994 804
ODD adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 93=1+35+54+59-66- 77-62-76-80 6 628 139 6 408 832 6 352 629 6 140 310 6 720 182 6 974 805
aAmelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek meg.  bA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011