3.1.16.3. Az adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Központi kormányzat
(1995–)(2/4)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Soregyezőség 2002 2003 2004 2005 2006 2007
D.2 Termelési és importadók 1=2+26 2 263 058 2 591 340 2 919 174 2 980 765 3 091 236 3 413 610
D.21 Termékadók 2=3+4+13 2 205 482 2 540 132 2 852 963 2 908 291 3 007 559 3 323 147
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 3 1 340 914 1 539 868 1 831 647 1 856 547 1 800 345 2 013 271
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 4=5+6 184 041 203 886 45 101 1 738 2 186 679
D.2121 Importvámok 5 129 341 132 638 31 953 -797 -195 -202
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és az importvámok kivételével 6=7+..+12 54 700 71 248 13 148 2 535 2 381 881
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek 7
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek 8
D.2122C Jövedéki adók 9 54 700 71 248 13 148 2 535 2 381 881
D.2122D Általános forgalmi adók 10
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 11
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége 12
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 13=14+..+25 680 527 796 378 976 215 1 050 006 1 205 028 1 309 197
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 14 565 370 616 865 673 690 708 080 790 494 847 832
D.214B Bélyegilletékek 15
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 16 35 915 48 610 54 612 55 329 58 139 66 683
D.214D Gépjármű-nyilvántartási adók 17 57 010 68 279 88 412 98 874
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 18 6 667 7 741 7 823 7 342 7 824 8 432
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 19 39 892 49 140 61 298 67 426 71 449 71 811
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 20 2 426 2 970 2 821 3 227 3 403 4 596
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 21 1 668 24
D.214I Általános forgalmi adók 22 19 380 59 980 108 585 133 820 173 240 200 804
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége 23
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek 24
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 25 9 209 11 048 10 376 6 503 12 067 10 165
D.29 Egyéb termelési adók 26=27+..+34 57 576 51 208 66 211 72 474 83 677 90 463
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 27
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 28 6 938 885 858 853 846 1 288
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 29 21 388 23 058 31 161 39 459 43 644 50 171
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 30
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 31 18 016 20 705 21 650 24 767 24 552 24 186
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 32 6 482 3 155 5 573 8 018
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer) 33
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 34 11 234 6 560 6 060 4 240 9 062 6 800
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 35=36+47 1 372 936 1 352 996 1 367 266 1 502 546 1 718 230 2 048 632
D.51 Jövedelemadók 36=38+41+44+..+46 1 355 424 1 332 041 1 345 296 1 475 245 1 693 836 2 024 539
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 37=38+39 958 868 918 379 907 258 1 009 620 1 138 884 1 324 271
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 38 .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adók 39 .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 40=41+42 396 556 413 662 438 038 465 625 554 952 700 268
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 41 .. .. .. .. .. ..
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adók 42 .. .. .. .. .. ..
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adók 43 .. .. .. .. .. ..
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók 44=39+42+43 .. .. .. .. .. ..
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók 45
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 46
D.59 Egyéb folyó adók 47=48+..+53 17 512 20 955 21 970 27 301 24 394 24 093
D.59A Tőkére kivetett folyó adók 48
D.59B Fejadók 49
D.59C Költségadók 50
D.59D. Háztartások által engedélyekért fizetett adók 51 17 512 20 955 21 970 27 301 24 394 24 093
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 52
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 53
D.91 Tőkeadók 54=55+..+57 6 471 8 233 12 132 12 962 13 287 11 257
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 55 4 428 4 273 6 214 7 678 7 677 7 480
D.91B Tőkeilleték 56 2 043 3 960 5 918 5 284 5 610 3 777
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók 57
ODA Összes adóbevétel 58=1+35+54 3 642 465 3 952 569 4 298 572 4 496 273 4 822 753 5 473 499
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 59=60-63+66+69+77 201 476 201 314 219 852 248 764 282 861 322 435
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 60=61+62=64+65 134 320 147 416 157 914 174 317 188 531 200 746
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 61 134 320 147 416 157 914 174 317 188 531 200 746
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 62
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjai 63
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai 64
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 65 134 320 147 416 157 914 174 317 188 531 200 746
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 66=67+68 6 284 8 320 14 360 14 312 15 793 15 307
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai 67
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékai 68 6 284 8 320 14 360 14 312 15 793 15 307
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 69=70+71=72+76 60 872 45 578 47 578 60 135 78 537 106 382
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékai 70
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 71 60 872 45 578 47 578 60 135 78 537 106 382
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 72=73+74+75 60 872 45 578 47 578 60 135 78 537 106 382
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 73 60 872 45 578 47 578 53 611 67 351 91 194
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 74 6 524 11 186 15 188
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 75
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 76
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásai 77=78+79
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékai 78
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékai 79
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részérea 80=81+..+86+90
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadók 81
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adók 82
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadók 83
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adók 84
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 85
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 86=87+..+89
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 87
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 88
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 89
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadók 90
ODB adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 91=1+35+54+59- 66-77-80 3 837 657 4 145 563 4 504 064 4 730 725 5 089 821 5 780 627
ODC adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)b 92=1+35+54+59-80 3 843 941 4 153 883 4 518 424 4 745 037 5 105 614 5 795 934
ODD adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 93=1+35+54+59-66- 77-62-76-80 3 837 657 4 145 563 4 504 064 4 730 725 5 089 821 5 780 627
aAmelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek meg.  bA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011