3.1.30. Külföld szektor számlái (1995–)(1/4)

(folyó áron, millió forint)

< >
ESA- kód Megnevezés 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 2 287 229 2 983 020 4 232 233 5 527 403 6 475 556 8 908 180 9 990 264
P.61 Termékek exportja 1 430 422 1 815 704 2 811 083 3 924 833 4 760 027 6 799 098 7 526 443
P.62 Szolgáltatások exportja 856 807 1 167 316 1 421 150 1 602 570 1 715 529 2 109 082 2 463 821
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 2 287 681 2 949 305 4 147 234 5 691 306 6 794 246 9 399 947 10 188 973
P.71 Termékek importja 1 744 269 2 257 768 3 288 727 4 669 633 5 635 156 8 009 707 8 555 367
P.72 Szolgáltatások importja 543 412 691 537 858 507 1 021 673 1 159 090 1 390 240 1 633 606
B.11 Termékek és szolgáltatások külkereskedelmi egyenlege 452 -33 715 -84 999 163 903 318 690 491 767 198 709
Elsődleges jövedelmek és folyó transzferek
D.1 Munkavállalói jövedelmek 21 417 19 832 17 662 14 142 6 225 -2 826 -7 148
D.11 Bérek és keresetek 16 898 15 630 14 284 11 510 5 763 -2 178 -5 262
D.2– D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
ebből:
D.21 termékadók
D.29 egyéb termelési adók
D.31 terméktámogatások
D.39 egyéb termelési támogatások
D.4 Tulajdonból származó jövedelem összesen 223 536 302 000 512 348 642 009 748 448 776 731 900 862
D.41 Kamat, nettó 207 531 167 225 162 331 179 906 219 298 227 952 242 683
ebből:
kapott kamat 311 182 315 976 332 423 367 862 409 275 495 172 517 108
fizetett kamat 103 651 148 751 170 092 187 956 189 977 267 220 274 425
D.42 Vállalatok felosztott jövedelme, nettó 42 721 56 131 104 008 208 453 258 610 268 816 274 307
ebből:
kapott osztalék, részesedés 45 454 59 813 109 580 214 062 262 589 279 062 297 865
fizetett osztalék, részesedés 2 733 3 682 5 572 5 609 3 979 10 246 23 558
D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme, nettó -27 018 78 187 245 190 252 489 269 366 278 798 382 507
D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem, nettó 302 457 819 1 161 1 174 1 165 1 365
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 308 1 254 2 381 4 403 6 086 8 359 10 100
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások -4 255 -3 348 -1 837 -62 2 835 4 983 7 271
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 2 624 2 833 3 029 3 211 3 360 3 465 3 385
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások, nettó -28 222 -5 822 -40 764 -70 039 -105 025 -122 427 -119 326
ebből:
külföldre fizetett munkavállalói hazautalás 22 921 23 274 22 730 21 772 20 275 19 144 17 399
külföldről kapott munkavállalói hazautalás 23 542 22 882 21 086 22 285 23 733 33 753 24 369
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció
B.12 Folyó külső egyenleg 215 860 283 034 407 820 757 567 980 619 1 160 052 993 853
A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt
D 9 Tőketranszferek (kapott) 632 14 554 13 057 22 427 75 317 15 184 26 133
D.91 Tőkeadók 0 0 0 0 0 0 0
D.92 Beruházási támogatások 4 4 11 167 322 2 032 4 956
D 99 Egyéb tőketranszferek 628 14 550 13 046 22 260 74 995 13 152 21 177
D 9 Tőketranszferek (fizetett) 7 546 36 519 42 401 62 262 71 487 84 443 117 641
D.91 Tőkeadók 0 0 0 0 0 0 0
D.92 Beruházási támogatások 508 1 380 5 220 6 677 10 521 17 374 27 779
D.99 Egyéb tőketranszferek 7 038 35 139 37 181 55 585 60 966 67 069 89 862
B.10.1 A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt (B.12+D.9) 208 946 261 069 378 476 717 732 984 449 1 090 793 902 345
Nem pénzügyi eszközök beszerzése
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 0 -130 -4 230 -4 060 -1 424 1 284 4 805
B.9 Nettó hitelnyújtás (+) / nettó hitelfelvétel (-) (B.10.1-NP) 208 946 261 199 382 706 721 792 985 873 1 089 509 897 540

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011